Videregående meditation

JENS-ERIK RISOM

Det strømmende nærværs forunderlige vej

En videregående træning i Nr. Snede 2020

Nærmere oplysninger og datoer 1. december.