Veje til fordybelse

Træning

En træning i retning af sindsligevægt, selvindsigt og bevidsthedsklarhed må være flerstrenget og erfaringsbaseret. Nedenstående facetter af fordybelsesmulighederne danner tilsammen en efterprøvet og nutidig tilgang til arbejdet med mindfulness og dybere praksis.

Skolens idégrundlag

Skolens værdigrundlag og sigte med undervisningen spejler sig i de meditative og pædagogiske indfaldsvinkler, der benyttes. Læs mere om baggrunden, uddannelserne, træningen og perspektiverne for den indre praksis her

Essentiel meditation

Kernen i arbejdet med praksis er den essentielle meditation, som betegner en fællesmenneskelig tilgang til bevidsthedstræning og hjertekontakt. Læs mere om den de muligheder, den helt almindelige bevidsthed og dens grundvaner har for udviklingen af et iboende menneskeligt potentiale her

Vækstcenterpædagogikken

En samlet og helstøbt bud på en udviklingspædagogik med spirituel horisont er den af Jes Bertelsen udviklede vækstcenterpædagogik. Med inspiration fra bl.a. C. G. Jungs dybdepsykologi, Bob Moores lære og østlige og vestlige spirituelle træningsveje er der formuleret en erfaringsbaseret metode til menneskelig modning. Læs mere om denne pædagogik her

Zen-mindfulness

Zenbuddhismen har et universelt sigte som går hinsides kulturelle former og religiøse dogmer. Dens historie og erfaring kan virke lige så frisk i dag som for tusind år siden. Læs mere om mulighederne for at integrere elementer fra zen i en moderne mindfulness-udøvelse her

Bevidst livspraksis

Meditationens samklang med det almindelige liv og dens udfordringer og glæder er i fokus i alle seriøse udviklingsveje. En systematiseret tilgang til daglig træning og bevidstgørelse kan være en støtte for fordybelsen. Læs mere om den bevidste livspraksis her