Undervisning 2024

Nye kurser og forløb i 2024

Livet og døden – og livet igen
Vi vil indkredse fire områder, som tilsammen tegner et billede af en bevidst og spirituel tilgang til livskriser og dødsproces … Læs mere

Åben praksisdag
En praksisgruppe for mennesker, som har fulgt undervisningen, og som gerne vil følges videre med ligesindede i en nænsom og støttende sammenhæng … Læs mere

Den blå blomst – en intensiv træning
Den blå blomst er et symbol. Et symbol på en autentisk fordybelse, som handler om selvindsigt og opvågnen … Læs mere

8-dages stilhedsretreat
Himlen, havet og den indre vidde … Læs mere

Dugfrisk fordybelse
Vi vil hente inspiration fra buddhistiske strømninger og kristne kilder, der på forskellig vis tilbyder veje til udforskning af nuets ressourcer … Læs mere

Åben spiritualitet
Vi vil sammen vandre ad hjertets indre stier med mulighed for at mødes i sanghaen: det åbne felt af praktiserende … Læs mere

Praksisgrupper
En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer… Læs mere

 

Fortsatte hold i 2024

Ny Master Class 3. år
På denne tredje del af forløbet vil vi uddybe træningen af bevidsthedens syv ansigter set i lyset af de tre ringes vej … Læs mere

Intensiv Master Class 2. år
På forløbets andet år vil vi fortsætte træningen af den meditative praksis i retning af kontakt med ens iboende frihed og essentielle væren … Læs mere