Undervisning

Nye kurser og forløb 2023

Stilhedsretreat
Et 6-dages med udgangspunkt i klargørelse af hjertebønnens muligheder og på denne baggrund arbejde med præcisering og uddybning af dobbeltrettet bevidsthed… Læs mere

Intensive praksisdage
To praksisdage med inddragelse af perspektiver fra Buddhismen og Dzogchen-praksislinjen som mulighed for yderligere fordybelse og klargøring af den individuelle meditationsvej… Læs mere

Intensiv Master Class
Meditativ træning over to år – en mulighed for at fordybe og intensivere den indre praksis i retning af kontakt med iboende frihed og essentiel væren… Læs mere

At finde vej – om døden, trin 2
På dette kursus vil vi tage nogle yderligere skridt i forhold til dødsprocessen og den indre praksis… Læs mere

Følgeskab og fordybelse
Praksisgruppe for spirituelle venner og ligesindede, som har deltaget i de tidligere grupper og gerne vil følges videre i en nænsom og støttende sammenhæng… Læs mere

Praksisgrupper
En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer… Læs mere

 

Forsatte hold i 2023

Ny Master Class 2. år
På det andet årsmodul vil vi fortsætte træningen i lyset af bevidsthedens syv ansigter… Læs mere

Master Class 3. år
Kernen i undervisningen er, som de to første år, bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis – i lyset af den, man er, og det det liv, man lever… Læs mere