Undervisning

Nye kurser og forløb

Retreatkursus med kristen inspiration
På dette retreatkursus vil vi lade os inspirere af den kristne tradition og gennem indre praksis forsøge at nærme os det dybere stilhedsrum, hvori den kristne arketype kan kontaktes som en levende forestilling… Læs mere

5-dages intensivt retreat
Udgangspunktet for retreatet er tre videregående guidede meditationer, som belyser praksisvejen gennem kontakt med indre og ydre natur i retning af vores sande iboende væren… Læs mere

Ny Master Class
Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver… Læs mere

At finde vej – om døden
Det højere selv og den dybe meditation og indre praksis i livets overgange… Læs mere

Åbne praksisdage
I en mindre gruppe vil vi belyse de temaer, der kan opstå, når man mediterer selv og sammen med andre… Læs mere

Praksisgrupper
En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer… Læs mere

Diplom og certificering i mindfulness
Et nyt certificeringsmodul med to delkurser, som vil være rammen om den professionelle træning … Læs mere


Igangværende forløb

Fortsat Master Class
Andet år med fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver… Læs mere