Undervisning 2023

Kurser og forløb efterår 2023

Ny Master Class 2. år
På det andet årsmodul vil vi fortsætte træningen i lyset af bevidsthedens syv ansigter… Læs mere

Master Class 3. år
Kernen i undervisningen er, som de to første år, bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis – i lyset af den, man er, og det det liv, man lever… Læs mere

Intensive praksisdage trin 2
To intensive praksisdage hvor det fælles aspekt af fordybelsen berøres, og hvor der tages afsæt i forårets perspektiver om de tre vendepunkter (“tipping points”)… Læs mere

Intensiv Master Class
Meditativ træning over to år – en mulighed for at fordybe og intensivere den indre praksis i retning af kontakt med iboende frihed og essentiel væren… Læs mere

Følgeskab og fordybelse
Praksisgruppe for spirituelle venner og ligesindede, som har deltaget i de tidligere grupper og gerne vil følges videre i en nænsom og støttende sammenhæng… Læs mere