Undervisning

Nye kurser og forløb 2023

Intensiv Master Class
Meditativ træning over to år – en mulighed for at fordybe og intensivere den indre praksis i retning af kontakt med iboende frihed og essentiel væren… Læs mere

At finde vej – om døden, trin 2
På dette kursus vil vi tage nogle yderligere skridt i forhold til dødsprocessen og den indre praksis… Læs mere

Følgeskab og fordybelse
Praksisgruppe for spirituelle venner og ligesindede, som har deltaget i de tidligere grupper og gerne vil følges videre i en nænsom og støttende sammenhæng… Læs mere

Praksisgrupper
En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer… Læs mere

 

Forsatte hold i 2023

Ny Master Class 2. år
På det andet årsmodul vil vi fortsætte træningen i lyset af bevidsthedens syv ansigter… Læs mere

Master Class 3. år
Kernen i undervisningen er, som de to første år, bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis – i lyset af den, man er, og det det liv, man lever… Læs mere

 

Igangværende hold i 2022

Ny Master Class
Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver… Læs mere

Fortsat Master Class
Andet år med fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver…Læs mere