Undervisning

Meditationens vej

På denne åbne træningsdag vil vi arbejde med nogle enkle pratikker, som over tid vil kunne fristætte sindet og give plads for mere stilhed og livsfylde … Læs mere

Praksisgrupper

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. En mindre gruppe på 5-7 deltagere kan sammen komme en hel dag med fælles undervisning og individuelt feedback… Læs mere

Døden i et meditativt lys

På dette træningsforløb vil vi arbejde med forskellige praksisformer af meditativ art, som kan åbne vejen og berede sindet på den dybe overgang, som døden er … Læs mere

Ressourcer i mindfulness

Det er muligt at bruge mindfulness og andre meditative indgange i ens faglige virke. Kurset her giver dig mulighed for at fordybe din viden om mindfulness og integrere den i dit arbejdsliv … Læs mere

 

Igangværende hold som er fyldt op:

Åndens ressourcer

Denne fordybelsestræning i København er en videreuddannelse for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Træningen er opdelt i tre årsmoduler, hvor man kun binder sig for ét af gangen. Sigtet er at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse… Læs mere

2-årig uddannelse – Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet

”Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet” er en ny 2-årig professionel uddannelse, som starter i København i maj 2019. Uddannelsens sigte er at skabe rammer for udforskning og træning af meditativ kontakt og formidling, personligt og professionelt, gennem mindfulness-fordybelse og empatisk indlevelse… Læs mere