Undervisning

Åndens ressourcer

Denne fordybelsestræning i København er en videreuddannelse for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Træningen er opdelt i tre årsmoduler, hvor man kun binder sig for ét af gangen. Sigtet er at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse… Læs mere

2-årig uddannelse – Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet

”Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet” er en kommende ny 2-årig professionel uddannelse, som planlægges i København med start i maj 2019. Uddannelsens sigte er at skabe rammer for udforskning og træning af meditativ kontakt og formidling, personligt og professionelt, gennem mindfulness-fordybelse og empatisk indlevelse… Læs mere

Praksisgrupper

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. En mindre gruppe på 5-7 deltagere kan sammen komme en hel dag med fælles undervisning og individuelt feedback… Læs mere