Undervisning 2018

Åndens ressourcer

Denne fordybelsestræning i København er en videreuddannelse for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Træningen er opdelt i tre årsmoduler, hvor man kun binder sig for ét af gangen. Sigtet er at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse… Læs mere

Se ind retreat

Sigtet med dette sommerretreat ved Vesterhavet er at udforske bevidsthedens, hjertets og livets dybder. For et moderne liv har brug for dybde. Dybde udvikler. Dybde forandrer. Dybde kan åbne døre til en anden dimension af livsfylde og mening. Ikke adskilt fra andre, men i forbundethed… Læs mere

Livets mandala

Et årsforløb i Nr. Snede med et personligt og fagligt perspektiv. Fire lørdage for en mindre gruppe (max. 8 deltagere) med fokus på en rejse gennem den menneskelige helhed… Læs mere

Praksisgrupper

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. En mindre gruppe på 5-7 deltagere kan sammen komme en hel dag med fælles undervisning og individuelt feedback… Læs mere

Ny uddannelse 2019-20

”Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet” er en kommende ny 2-årig professionel uddannelse, som planlægges i København med start i begyndelsen af 2019. Uddannelsens sigte er at skabe rammer for udforskning og træning af meditativ kontakt og formidling, personligt og professionelt, gennem mindfulness-fordybelse og empatisk indlevelse… Læs mere