Undervisning

Åndens ressourcer

Denne fordybelsestræning i København er en videreuddannelse for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Træningen er opdelt i tre årsmoduler, hvor man kun binder sig for ét af gangen. Sigtet er at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse… Læs mere

Praksisgrupper

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. En mindre gruppe på 5-7 deltagere kan sammen komme en hel dag med fælles undervisning og individuelt feedback… Læs mere

2-årig uddannelse – Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet

”Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet” er en kommende ny 2-årig professionel uddannelse, som planlægges i København med start i maj 2019. Uddannelsens sigte er at skabe rammer for udforskning og træning af meditativ kontakt og formidling, personligt og professionelt, gennem mindfulness-fordybelse og empatisk indlevelse… Læs mere

Ressourcer i mindfulness

Det er muligt at bruge mindfulness og andre meditative indgange i ens faglige virke. Kurset her giver dig mulighed for at fordybe din viden om mindfulness og integrere den i dit arbejdsliv … Læs mere