Tilmelding

  Har du været på kursus hos Jens-Erik Risom inden for de sidste fem år, behøver du kun at udfylde rubrikkerne markeret med stjerne.

  VEDR. OPBEVARELSE OG HÅNDTERING AF PERSONDATA I FORBINDELSE MED UDFYLDELSE OG FREMSENDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA

  Vi gør opmærksom på, at Skolen opbevarer alle modtagne ansøgningsskemaer og dermed også de oplysninger, herunder persondata, som angives i skemaerne. Skolen videregiver ikke disse oplysninger og persondata til nogen tredje part.

  Ved at udfylde og fremsende et ansøgningsskema til Skolen giver du således samtykke til, at Skolen må opbevare de angivne oplysninger. Oplysningerne opbevares af Skolen i op til 3 år, eller indtil du beder Skolen om at slette dine oplysninger.

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har endvidere ret til at få oplyst hvilke oplysninger, Skolen har om dig. Du har ret til at få berigtiget oplysningerne og til at få dine oplysninger slettet og kan til enhver tid henvende dig til Skolen ved at skrive til: info@anvendtmeditation.dk, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine ovennævnte rettigheder.

  Dataansvarlig er: Skolen for Anvendt Meditation: info@anvendtmeditation.dk