Spiritualitet – øjeblik for øjeblik

JENS-ERIK RISOM

Meditationens vej gennem stilhed, klarhed og hengivelse

Åbent kursus i maj 2021

Disse små øjeblikke, hvor du giver slip på hele verden
som var det en drøm, og hvor dit eget væsen er den eneste virkelighed,
er de største øjeblikke af glæde, fredfuldhed, stilhed, lyksalighed.
Disse øjeblikke er guddommelige.
OSHO RAJNEESH

Spiritualitet behøver ikke kun være et ønske, en længsel, et trosforhold. Det kan være en levende erfaring i nuet, når bevidstheden vender sig ind mod sin egen kilde og hjertet sanser sin dybe samhørighed med andre. I samklang kan de åbne en passage ind mod selvbærende stilhed, ubetinget glæde og indre frihed.

I den essentielle meditation er der ikke tale om blind famlen, men om en erfaringsbestemt vej fra det urolige sind gennem neutral iagttagelse, hjertekontakt og dobbeltrettet bevidsthed ind mod den indre friheds meningsfylde. Denne frihed er som et kildevæld. Strømningerne herfra vil kunne berige den umiddelbare livsoplevelse. Til gavn for én selv og andre.

På kurset vil vi have fokus på bevidsthedens sans for klarhed og hjertets sans for samhørighed – en samlet praksis rodfæstet i kroppen og åndedrættet. Og vi vil undersøge, hvordan øjeblikke af fuldt nærvær og indlevelse kan åbne til duften fra det højere eller dybere i én. Og hvordan denne duft kan lede på sporet af vigtige prioriteringer og beslutninger. 

Med andre ord vil vi udforske, hvordan den indre, spirituelle dimension kan afdækkes og finde fodfæste i dagligdagen.

Kurset henvender sig til mennesker, som har en indre praksis, og som er motiveret for at tage nogle yderligere skridt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurset finder sted i København 29. april – 2. maj 2021. Undervisningstidspunkterne er torsdag kl. 19.30-22, fredag og lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 9-13. 

Prisen er kr. 3.850. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Der er begrænset deltagerantal.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. december 2020. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Spiritualitet – øjeblik for øjeblik).

Tilmelding her