Skolens idégrundlag

Baggrund

Skolen for Anvendt Meditation blev grundlagt i 2008 af Jens-Erik Risom og har siden da stået for en række 3-årige kompetencegivende uddannelser og 1-årige efteruddannelser for professionelle. Anvendt meditation henviser til brugen af mindfulness indstillingen, også kendt som neutral iagttagelse og bevidst nærvær, som en vej til selverkendelse og som et virkningsfuldt redskab i behandlingsmæssig, pædagogisk eller kreativt øjemed. Brugen af mindfulness bygger dels på mere end to tusind års erfaringer i bestemte træningsskoler med mentalhygiejnisk og spirituelt sigte, dels på en stigende sum af videnskabelige forskningsprojekter, som godtgør, at arbejdet med det bevidste nærvær kan være værdifuldt i den kliniske psykologi, i stressbehandling, i pædagogisk arbejde, i innovative processer med videre.

Uddannelse og træning

Den anvendte meditation er mindfulness for det hele menneske, byggende på Jens-Erik Risoms mangeårige arbejde med meditationsformidling og på inspiration fra bl.a. Jes Bertelsen og vækstcenterpædagogikken, zenbuddhismen og Jon Kabat-Zinn’s tilgang til mindfulness.

Der er fire grunddiscipliner som udgør den anvendte meditation. De omfatter den essentielle meditationstræning og mulighederne for dens kliniske, integrative og innovative anvendelse. Den kliniske tilgang repræsenteres f.eks. gennem Jon Kabat Zinn’s 8-ugersprogram (MBSR) og beslægtede systemer. Den integrative meditation handler om den professionelles eget nærvær og formidlingen af mindfulness-praktikker i en sundhedsfaglig, psykoterapeutisk eller pædagogisk sammenhæng. Den innovative brug af mindfulness kan indgå som et ledelsesværktøj og i kreative processer, idéudvikling og kunstnerisk arbejde.

Skolen tilbyder uddannelse og træning inden for disse discipliner med et særligt fokus på den essentielle meditation. Kun gennem personligt erhvervede meditationserfaringer er det muligt effektivt og præcist at formidle mindfulness. Det svarer til en musikers træning og øvelse som forudsætning for at spille et stykke dyb musik til glæde for andre. Og for den udøvende selv.

Perspektiver for praksis

Åbningen til nuets ressourcer gennem meditation kan blive en reel og betydningsfuld faktor i et menneskes liv, hvor helhed prioriteres frem for adskillelse, hvor kontakt og forståelse vægtes mere end forsvar og fjendtlighed, og hvor humor og livsglæde er en naturlig og tilbagevendende del af tilværelsen. Retningen for den indre, meditative praksis er vågenhed i hverdagen, nænsomhed i relationer og indsigt gennem stilhed.