Retreatkursus med kristen inspiration

JENS-ERIK RISOM

Den kristne impuls i den indre praksis

3-dages retreatkursus

13.-15. august 2022 på Øster Løkke ved Vesterhavet

En del mennesker med interesse for meditativ fordybelse føler et indre tilhørsforhold til kristendommens spiritualitet samtidig med, at de også er i samklang med et moderne livssyn og praksisliv.

På dette retreatkursus vil vi lade os inspirere af impulser fra den kristne tradition. Herunder nogle oprindelige anvisninger tillagt den historiske Jesus samt nogle forslag til en nutidig spirituel praksis med afsæt i kristne forestillinger.

Vi vil fordybe os i udvalgte dele af Thomasevangeliet og også tematisere kvindernes rolle i den kristne grundsituation.

Med baggrund i bl.a. Jes Bertelsens formidling af kristen idéhistorie og mystik vil vi i fællesskab arbejde med øvelser og kontemplationer, der kan supplere eller uddybe træningen i vidnemeditation, hvilende åbenhed og dobbeltrettet bevidsthed. 

Frem for alt vil vi gennem indre praksis forsøge at nærme os det dybere stilhedsrum, hvori den kristne arketype kan kontaktes som en levende forestilling. 

Retreatkurset henvender sig til mennesker, som har en stabil indre praksis, har en interesse for den kristne tradition og har fulgt undervisningen i meditation de senere år.

Af litteratur med relevans for kurset kan nævnes:

Osho: The Mustard Seed
Jes Bertelsen: Kristusprocessen
Jes Bertelsen: Hjertebøn og ikonmystik
Marianne Aagaard Skovmand: Thomasevangeliet
Marianne Aagaard Skovmand: Mariaevangeliet
Tucker N. Callaway: Zen Way, Jesus Way

Praktiske oplysninger

Retreatkurset finder sted 13.-15. august 2022, starter lørdag kl. 10.00 og slutter mandag kl. 15.00. Stedet er Øster Løkke Kursuscenter, Fjaltring i Vestjylland. Se http://www.osterlokke.dk

Prisen for selve retreatkurset er kr. 3.850. Hertil kommer udgifter til mad og ophold kr. 2.400 med overnatning i enkeltværelse. Par og evt. andre, som ønsker at bo på dobbeltværelse, betaler kr. 2.100 for forplejning og ophold pr. person. Der er begrænset deltagerantal. Tilmeldingsfristen er 15. februar 2022

Det er muligt også at deltage i det efterfølgende 5-dages retreat, der starter onsdag d. 17. august. Man kan da blive på Øster Løkke på mellemdagen tirsdag d. 16. august.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Skolens sekretær, cand.psych. Thomas Jensen, på mail. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse.

Tilmelding her