Indre kompetencer i arbejdslivet

ANDERS MADSEN OG JENS-ERIK RISOM

Mindfulness, medfølelse og personlig integritet

Udvikling af indre kompetencer i arbejdslivet, fagligt såvel som personligt

NB! Nye datoer: 22.-23. oktober 2020 og 14.-15. januar 2021 i Tønning mellem Horsens og Silkeborg

Vi er glade for endnu engang at kunne tilbyde undervisning i indre kompetencer i relation til arbejdslivet, fagligt såvel som personligt. Denne gang i form af en kort efteruddannelse med to moduler for mennesker, som ønsker at integrere fuld opmærksomhed, empati og et godt indre ståsted i arbejdet med andre – som behandler, terapeut, vejleder, psykolog, lærer, pædagog, sygeplejerske, læge mv. Og som ønsker redskaber til en personlig livspraksis, der kan gøre en forskel.

Det moderne arbejdsliv kalder på en todelt opmærksomhed. Dels en større klarhed på uhensigtsmæssige, ydre arbejdsbetingelser og strategier til at ændre disse eller finde nye veje. Dels evnen til at kontakte iboende ressourcer, mentalt og følelsesmæssigt, som kan øge handlemulighederne og forebygge stress og udbrændthed. Efteruddannelsen vil især sigte på det sidste: at inspirere og stimulere de fagligt-personlige grundkompetencer.

Efteruddannelsen omfatter tre sammenhængende dele. Dels en indføring i grundlæggende mindfulness. Dels en introduktion til medfølelse som forandrende relationel kvalitet. Dels et perspektiv for personlig modning og integritet i retning af ægte selvberoenhed.

Vi vil bruge en moderne tilgang til skærpelse af nærværsevnen, så mindfulness bliver noget umiddelbart tilgængeligt. Vi vil formidle erfaringer af medfølelse som hjælp til højnelse af samvær og heling af dysfunktioner. Og vi vil give et landkort over menneskelig udvikling, som viser veje forbi egocentrering, konkurrencespil og mindreværdsoplevelser.

Det er hensigten, at deltagerne i løbet af kurserne får en række konkrete redskaber, som efterfølgende kan indgå i den faglige livspraksis og som led i en indre meditationsudøvelse. Vi vil invitere deltagerne til at træne og undersøge, hvordan de meditative tilgange kan omsættes og bruges i hverdagen. Herunder, hvordan de selvregulerende elementer i mindfulness og medfølelse naturligt kan bringes i spil i krævende og udfordrende situationer. 

Mellem de to kurser vil deltagerne få mulighed for at arbejde konkret med stoffet i de sammenhænge, hvor det er relevant for den enkelte. Der vil blive udleveret fagligt deltagerbevis ved fuld deltagelse.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Efteruddannelsens to moduler  finder sted 22.-23. oktober 2020 og 14.-15. januar 2021, begge dage kl. 9-17.  Stedet er Mind, Smedebakken 6, Tønning, 8740 Brædstrup, og prisen er kr. 5.500 for begge moduler. Nærmere oplysninger og tilmelding her