Ressourcer i mindfulness

Ressourcer i mindfulness – fordybelse og integration

Et fagligt og personligt kursus med Jens-Erik Risom og Anders Madsen

Det er muligt at bruge mindfulness og andre meditative indgange i ens faglige virke. Kurset her giver dig mulighed for at fordybe din viden om mindfulness og integrere den i dit arbejdsliv.

Kurset består dels af undervisning i – og perspektivering af – de kulturelle og praktiske implikationer i arbejdet med mindfulness og meditation ved Jens-Erik Risom. Dertil konkret procesarbejde, hvor du afprøver og integrerer nye indsigter ind i dit arbejdsliv, ved Anders Madsen.

Målgruppen er mennesker som ønsker at anvende mindfulness i deres personlige og professionelle tilværelse. Kurset giver dig mulighed fortræning af redskaber til et dybere meditativt nærvær samtidig med, at du vil blive sporet ind på en proces, hvor du får inspiration til at integrere dine kompetencer på en stærk måde i dit liv.

Læs mere på: http://mindresult.dk/kurser-konsulentydelser/ledelsesudvikling/ressourcer-i-mindfulness/