Referencer og evalueringer

Udtalelser fra nogle af de studerende, som har fuldført skolens mindfulness-uddannelse:

”Uddannelsen har stor mangfoldighed – med en høj kvalitet af undervisere.” (Allan)

”Jeg har opdaget, at jeg kan videregive meditation, så andre kan forstå det og følge instruktionerne og have glæde af det.” (Anette)

”Noget af det vigtigste, jeg har lært, er fordybelsen af egen praksis, mit eget sprog for formidling af mindfulness, og tydeliggørelsen af et livgivende ressourceperspektiv på menneskelig udvikling.” (Anna)

”Det mest positive har været undervisningen og den meditative træning med Jens-Erik Risom og bredden i den øvrige undervisning. Mindfulness har fået større rodfæstelse i dagligdagen og i relation til andre.” (Bodil)

”Det har været meget givende for mig som menneske og som fagperson at opleve en lærertype som Jens-Erik Risom og hans måde at være på, undervise på og stå til rådighed på.” (Heinrich)

”Jeg har fået indsigt i alle de forskellige anvendelsesområder for nærværsmeditation og en masse redskaber. Har været glad for muligheden for egenfordybelsen af praksis og igennem dette klargørelsen af min spirituelle vej.” (Kari)

”Kvaliteten af undervisningen er på et meget højt niveau. Jeg har fået en forståelse af mindfulness for det hele menneske.” (Sonia)

”Jeg har været vældig glad for uddannelsen, især fordybelsen af praksis, som dermed bliver et solidt grundlag for selv at undervise andre. Det vigtigste er ”Mesterlære-processen”.” (Torben)

”Det har været en meget vigtig støtte til min personlige proces – meditativt, erkendelsesmæssigt og eksistentielt. Jeg føler mig nu i stand til at formidle mindfulness og nærværsmeditation til andre.” (Wenche)

”Uddannelsen har strakt sig over lang tid, hvad der har muliggjort fordybelsen i teorien og i min egen praksis, og dermed integrationen af mindfulness. De forskellige undervisere har været dybt inspirerende på hver deres måde. (Bettina)

”Jeg har været meget glad for Jens-Erik Risoms ledelse på retreat og praksisdage og spørgsmål og svar i undervisningssituationen og det meditative fællesskab.” (Marit)

”Dogmatik på lavt blus.” (Anders)

”Uddannelsen har givet mig selvtillid til at springe ud som underviser. Har været glad for bredden, også med de forskellige undervisere.” (Kiku)

”Jeg har især været glad for den ydmyghed, etik og respekt for andre mennesker, som Jens-Erik udstråler.” (Jens Peter)

”Uddannelsen som helhed er en god blanding af undervisning, teori, praksis og det sociale i gruppen.” (Signe)

”En fremragende instruktion til meditation, en gradvis meget jordbunden vej og praksis. Også Jens-Eriks ordentlighed og fastholdelse, der bliver stående. Det har skabt stor tryghed.” (Dorte)

”Fantastisk inspirerende input fra mange retninger.” (Kristin)

”Jens-Eriks undervisning. feedback, klarhed og vedholdenhed har lige som den mangedimensionale og filosofiske tilgang været betydningsfuld på uddannelsen.” (Lianne)

”Jeg har fået åbnet op ind til nye ’Landskaber’ i min bevidsthed. Jeg har en dybfølt fornemmelse af at det har gjort en forskel i mit liv.” (Hans Jacob)

”For mig har uddannelsen været en personlig, social, praksismæssig og faglig modningsproces.” (Martha)