Praksisgrupper

JENS-ERIK RISOM

Meditativ træning i mindre grupper

Mulighed for supervision og inspiration

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. Grupperne er åbne for alle, som har haft individuelle praksissamtaler eller som har deltaget i uddannelser eller efteruddannelser eller i tilsvarende forløb.

Der vil i 2019 blive mulighed for to typer af praksisgrupper:

 

Inspiration til praksis og supervision af den personlige proces

Praksisdag i København 22. september 2019

Denne praksisdag er åben for mennesker, som har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning, og som har  en regelmæssig indre praksis, der omfatter arbejdet med dobbeltrettet bevidsthed.

I en mindre gruppe vil vi belyse de temaer, der kan opstå, når mennesker mediterer sammen. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål om praksis – og om de eksistentielle og psykologiske udfordringer og muligheder, som fordybelsen er forbundet med. Frem for alt vil vi give plads til hjertet og de meditative mødeøjeblikke, som mere afgørende kan intensivere meditationen.

Praksisdagen foregår i Adelgade i København søndag 22. september 2019 kl. 10-17 og koster 1.050 kr.

Tilmeldingfrist 1. maj 2019.

Tilmelding her

Etablerede grupper

En mindre gruppe på 5-8 deltagere kan sammen booke en hel dag eller to sammenhængende hele dage med fælles undervisning og individuelt feedback. Skriv til os på info@livspraksis.dk med navne og datoønsker for undervisningen.