Praksisgrupper

JENS-ERIK RISOM

Meditativ træning i mindre grupper

En mindre gruppe på 5-10 deltagere kan sammen booke en hel dag eller to sammenhængende hele dage med fælles undervisning og individuelt feedback. Prisen er kr. 1.500 pr. deltager pr. dag. Hvis gruppen er på under 5 deltagere, aftales prisen særskilt.

Skriv til os info@livspraksis.dk med navne og datoønsker for undervisningen.