Praksisgrupper

JENS-ERIK RISOM

Meditativ træning i en mindre gruppe i Nr. Snede

Mulighed for supervision og inspiration

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. Grupperne er åbne for alle, som har haft individuelle praksissamtaler eller som har deltaget i uddannelser eller efteruddannelser eller i tilsvarende forløb.

Der vil i 2019 blive mulighed for to typer af praksisgrupper:

Åben gruppe

Den åbne praksisgruppe d. 27. april er overtegnet, men det er muligt at komme på en venteliste.

Skriv til info@livspraksis.dk, hvis du er interesseret i dette.

Etablerede grupper

En mindre gruppe på 5-8 deltagere kan sammen booke en hel dag eller to sammenhængende hele dage med fælles undervisning og individuelt feedback. Skriv til os på info@livspraksis.dk med navne og datoønsker for undervisningen.

Praksisdagene foregår i Nr. Snede og koster 950 kr. pr. dag pr. deltager.