Praksisgrupper

JENS-ERIK RISOM

Meditativ træning i mindre grupper

Mulighed for supervision og inspiration

En mulighed for mere personlig kontakt og meditativ supervision, som er en mellemting mellem kurserne og de individuelle konsultationer. Grupperne er åbne for alle, som har haft individuelle praksissamtaler eller som har deltaget i uddannelser eller efteruddannelser eller i tilsvarende forløb. Der vil i 2021 kunne blive udbudt nye praksisgrupper. Hold venligst øje med hjemmesiden.

Etablerede grupper

En mindre gruppe på 5-8 deltagere kan sammen booke en hel dag eller to sammenhængende hele dage med fælles undervisning og individuelt feedback. Skriv til os på info@livspraksis.dk med navne og datoønsker for undervisningen.