Overbygning til online-forløbet

Master Class i de tre ringes vej – en essens af meditation som livskunst

Som overbygning til online-forløbet planlægges i 2025-26 et efterfølgende online-træningsprogram i form af en Master Class med to trin. Her vil der blive præsenteret perspektiver og dybere praksis for den anden og den tredje ring.

Den første del af Master Class-forløbet vil bl.a. handle om integrativ og innovativ meditation og den personlige modningsproces. Dette kan bl.a. være relevant for mennesker, som arbejder med andre, f.eks. som psykoterapeut, psykolog, sundhedsarbejder, leder eller underviser. Denne del kan afrundes med et 4-dages fysisk træningskursus med nogle af Skolens lærere.

Den anden del af forløbet vil bestå af en blanding af online og fysisk undervisning med Jens-Erik Risom. Her vil man få en indføring i den videregående meditation med mulighed for personlig supervision. Bl.a. vil empatisk, dobbeltrettet bevidsthed blive introduceret og uddybet som led i den egentlige spirituelle træning.

Tilsammen kan basisforløbet og overbygningen udgøre en efteruddannelse i meditation som livspraksis og i anvendt meditation. Egentlig uddannelse og certificering som formidler af den grundlæggende praksis kan efterfølgende ske gennem deltagelse i et specifikt certificeringsmodul.

Der vil indgå en vifte af inspirationskilder til den samlede træning. Den primære er Jens-Erik Risoms 40 års undervisningserfaring som formidler af praksis gennem indre øvelser, vidnemeditation og dobbeltrettet bevidsthed. Essensen af meditation som livspraksis bygger ydermere på: 

  • Inspirationen fra Osho Rajneesh’ udogmatiske syn på spiritualitet og meditation
  • Klassiske strømninger inden for zentraditionen og den tibetanske buddhisme
  • Træningen hos Jes Bertelsen i den videregående praksis, herunder dobbeltrettet bevidsthed og essentiel hjertekontakt
  • Vækstcenterpædagogikkens erfaringer med selvudvikling og indre øvelser 
  • Et moderne livssyn og verdensbillede med åbenhed over for kulturens kristne grundlag og mødet mellem østlige og vestlige erkendelsesstrømninger

Program og praktiske oplysninger om overbygningen vil blive udsendt i begyndelsen af 2025.