Ny Master Class 3. år

JENS-ERIK RISOM

Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver

Meditation og medfølelse

Veje til indre frihed, glæde og meningsfylde

Fortsat forløb i København i 2024

”Hvis ikke meditationen er motiveret af medfølelse,
kan den aldrig blive spirituel.”
Jes Bertelsen

FORLØBET I 2024

På denne tredje del af forløbet vil vi uddybe træningen af bevidsthedens syv ansigter set i lyset af de tre ringes vej. De tre ringe omfatter arbejdet med selvregulering og afbalancering i dagliglivet, med selvudforskning og selverkendelse af personlighedens dybder, og med selvbefrielse, som peger på muligheden for mødet med indre frihed, glæde og meningsfylde.

Vi vil arbejde med vidnemeditation, dobbeltrettet bevidsthed og hjertekontakt med retning mod et helstøbt nærvær i nuet. Og vi vil fordybe kontakten til hjertets forfinede nuancer i praksisrummet. Med denne klangbund vil vi fortsætte udforskningen af relationen mellem meditation og medfølelse og mellem det indre liv og ens virke i verden. 

Det tredje år på denne Master Class vil også inkludere en præcisering af påkaldelsen og videregivelsen – dét som direkte forbinder én med det højere og det fælles. Klargøring af ens spirituelle tilhørsforhold og ens livsopgave kan her hjælpe til, at praksis finder yderligere fodfæste og slår dybere rødder. Nogle nye praksistekster vil belyse dette fra forskellige vinkler.

Som noget centralt vil der også blive plads til at følge det spontane flow i gruppen, dér hvor meditationen og fordybelsen af sig selv udfolder sig. Sammen med de konkrete udvekslinger og spørgsmål vil dette kunne styrke den enkeltes forståelse af praksis og den personlige vej til det spirituelle. 

Også på dette tredje år vil der blive mulighed for deltagelse i mindre praksisgrupper mellem kursusgangene.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årsforløbet har i alt syv undervisningsdage fordelt på to delkurser à 3 ½ dag. Undervisningstidspunkterne er torsdag kl. 18.30-21, fredag-lørdag kl. 10-17.30 og søndag kl. 10-13. Prisen er kr. 3.950 pr. delkursus, i alt kr. 7.900, som betales med et depositum efter tilmelding og en rate i marts 2024. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Delkurserne forløber torsdag aften til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

4.-7. april og 10.-13. oktober 2024.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. december 2023. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på årskurset. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Ny Master Class 3. år).

Tilmelding her