Mindfulness-uddannelse

JENS-ERIK RISOM MED MARIANNE BENTZEN

Mindfulness, medfølelse og spiritualitet

Grunduddannelse i meditationsfordybelse og kontakt i den professionelle relation

En personlig og faglig træning over seks delkurser i København 2020-21

Denne professionelle uddannelse har som fokus at understøtte meditative kompetencer for mennesker, som ønsker at bruge mindfulness og empati i deres arbejde med andre og som en personlig livspraksis. 

Mindfulness er blevet beskrevet som en almen kapacitet ved den menneskelige bevidsthed. Forskning har vist, at dette iboende potentiale i det enkelte individ kan udvikles og forbedres over tid gennem intensiv og systematisk meditationstræning. Der er tale om en anden måde at bruge opmærksomheden på – en måde som kan være en virksom modvægt til en række psykiske og fysiske belastninger, som f.eks. stress, angst, kronisk smerte og depression. 

Ud over den kliniske og terapeutiske brug af mindfulness er der også i vor tid erfaring for, at den meditative opmærksomhed kan vise vej til en mere essentiel livskvalitet, hvor indre ressourcer til empati, glæde, frihedsfølelse og meningsfylde kan afdækkes.

Indholdet af uddannelsen

Den teoretiske del af uddannelsen trækker på elementer fra neuropsykologi, kognitiv psykologi, udviklingspsykologi, forskellige selvudviklings-modeller samt spirituelle kortlægninger af den menneskelige helhed. Den praktiske del indebærer dybere nærværs- og empatitræning, samt arbejde med kropsbevidsthed, selvindsigt og etik i et spirituelt perspektiv. 

Konkret vil forløbet omfatte tre områder:

1) Arbejde med centrering, mindfulness og empati:

  • Indføring i essentiel meditation, bevidst nærvær, indre øvelser og andre redskaber til personlig justering og afbalancering. 
  • Arbejde med kroppens indre energi og de emotionelle overlevelseskræfter i en brobygning til følelsesmæssig intelligens. 
  • En fordybet træning af hjertets empatiske og spirituelle muligheder ud fra en række medfødte grundkompetencer, herunder medfølelse og venlighed.

2) Implementering af perspektiver og praktikker i forhold til nærvær i faglig formidling, herunder psykoterapi:

  • Neuroaffektiv forståelse af hjernens følelsesmæssige modningstrin gennem nærvær, interaktionstræning og helhedsorienteret erkendelse.
  • Nærvær i den psykoterapeutiske relation samt forholdet mellem terapi og meditation og spiritualitet. 

3) Træning af den kropsligt-energetiske basis for arbejdet med meditation.

Der vil være tale om en kombination af teoretisk undervisning og praktisk indlæring, herunder instruktion i meditation og indre øvelser med efterfølgende fællespraksis, udveksling og supervision. Arbejde med afspænding og bevægelse vil indgå på delkurserne. Uddannelsesbevis vil blive udleveret til alle, som har gennemført forløbet og højst har haft 10% fravær. 

Certificeringsmodul i 2022

Certificering fra Skolen for Anvendt Meditation forudsætter gennemførelse af den 2-årige grunduddannelse. Hertil kommer udarbejdelse af en skriftlig opgave på bachelorniveau og to faglige formidlingsprojekter samt gennemførelse af et grupperetreat og to individuelle 5-dages retreats. Der vil i 2022 kunne blive udbudt et særskilt certificeringsmodul over to delkurser, med fokus på opgaven og formidlingsprojekterne, for alle interesserede, som har gennemført den 2-årige uddannelse.

Forudsætninger for deltagelse

Uddannelsen henvender sig til mennesker, der ud fra en personlig og faglig interesse ønsker at inkorporere mindfulness, empati og indre øvelser i deres konkrete liv og det professionelle arbejde med andre. Forudsætning for optagelse på uddannelsen er et relevant fagligt fundament (psykoterapeut, psykolog, sundhedsarbejder med videre). Hertil kommer kendskab til indre praksis med øvelser og meditation samt fortrolighed med psykoterapi og personlige modningsprocesser, psykologisk og eksistentielt. 

Forløbet ledes og koordineres af Jens-Erik Risom, som vil stå for meditationsundervisningen på baggrund af nutidig psykologisk og eksistentiel forståelse. Neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen vil introducere og arbejde med samspillet mellem nervesystemet, personligheden og spiritualitet. Mindfulness- og yogaunderviser Ulle Bjørn Bengtsson og psykoterapeut og yogalærer Pernille Fournais vil indgå som assistenter og kropsundervisere. 

Download fuldt uddannelsesprogram som pdf her.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen har i alt 18 undervisningsdage over de to år fordelt på seks delkurser à tre dage i København. 

Prisen for uddannelsen er kr. 3.950 pr. delkursus, i alt kr. 23.700, som betales med et depositum i 2020 og to rater i henholdsvis 2020 og 2021. 

Der er mulighed for prisreduktion for yngre mennesker under anden uddannelse. 

Prisen for undervisningen inkluderer te, kaffe, frugt mv. til pauserne. Frokost på de fem delkurser sørger man selv for. Udgifter til bøger og eventuel individuel supervision af egenpraksis og formidling er også ekstra.

Delkurserne forløber fredag til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

2020: 4.-6. september og 11.-13. december.

2021: 5.-7. marts, 11.-13. juni, 3.-5 september og 10.-12. december. 

Alle dage kl. 10-18; dog søndag kl. 9-13. 

Sted: Kursusstedet Center for Traumeheling, Kigkurren 8A, 2300 København S. 

Tilmelding sker her på Skolen for Anvendt Meditations hjemmeside senest 1. februar 2020. Tilmeldingen er bindende ved optagelse. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på uddannelsen.

Tilmelding


Når jeg på en eller anden måde
er i kontakt med det ukendte i mig selv,
når jeg måske er i en lidt ændret bevidsthedstilstand,
så er lige meget hvad, jeg gør,
kendetegnet af healing.
Så er selve mit nærvær forløsende
og hjælpsomt for den anden.
Carl Rogers