Mindfulness-uddannelse

JENS-ERIK RISOM

Ny grunduddannelse i mindfulness, empatisk nærvær og indre fordybelse

Uddannelsen planlægges til at begynde i september 2020. Nærmere oplysninger og datoer bringes her på siden ca. 10. december.