Mindfulness-efteruddannelse 2021

JENS-ERIK RISOM

Meditation i dybden

Indre praksis som ståsted i krisetider – og som kilde til livsberigelse

1-årig intensiv efteruddannelse i København 2021
Med sigte på personlig fordybelse og faglig udfoldelse

Ethvert menneske rummer to værdifulde egenskaber. Den ene er bevidstheden med dens evne til viden og klarhed. Den anden er hjertet med dets sans for samhørighed og medfølelse. En autentisk meditationstræning vil tage udgangspunkt i begge disse medfødte egenskaber og vil derfra kunne støtte og nære hele mennesket. 

Udgangspunktet for efteruddannelsen er, at bevidst nærvær (mindfulness) og empatisk åbenhed kan være døre til dybere kontakt og livskvalitet, indadtil og udadtil. Vi kalder træningen for meditation i dybden, fordi den meditative opmærksomhed ikke kun berører sindet med dets tanker, erindringer og planer. Den kan også åbne ind til følelseslivet i alle dets afskygninger og videre derfra til den energetiske dimension og nervesystemet. Forskning har således vist, at grundlæggende hjernefunktioner kan reguleres og optimeres gennem en bevidst meditativ indsats, noget som igen kan indvirke på menneskets trivsel og sundhed. Se f.eks. Richard Davidson: Din hjernes følelsesmæssige liv.

Ud over den kliniske og terapeutiske effekt af nærværsmeditation er der også i vor tid erfaring for, at det meditative nærvær kan vise vej til en mere essentiel livskvalitet, hvor indre kilder til glæde, frihedsfølelse og meningsfylde kan afdækkes.

Efteruddannelsen, som består af tre delkurser, har som formål at skabe rammer for udforskning og træning af disse meditative og empatiske kompetencer – i samklang med den enkeltes behov og faglige interesser. Samlet vil træningen give mulighed for 

  • at få redskaber til selvregulering og indsigt,
  • at finde et selvberoende indre ståsted,
  • at skærpe evnen til dybere kontakt,
  • at udforske veje til indre frihed.

Læs det fulde uddannelsesprogram her

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Efteruddannelsen har i alt 10½ undervisningsdage fordelt på tre delkurser à 3½ dag i København. Prisen er kr. 3.850 pr. delkursus, i alt kr. 11.550, som betales med et depositum ved tilmelding og en rate i januar 2021. Delkurserne forløber torsdag aften til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

10.-13. juni, 16.-19. september og 25.-28. november 2021. 

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. oktober 2020. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på efteruddannelsen.

Tilmelding her