Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet

JENS-ERIK RISOM 

MED MARIANNE BENTZEN OG THOMAS JENSEN

Ny 2-årig uddannelse i mindfulnessformidling og meditativ kontakt – gennem empatisk nærvær, hjerneforskning, psykoterapi og et spirituelt perspektiv

Denne professionelle uddannelse har som fokus at understøtte meditative kompetencer for mennesker, som ønsker at bruge mindfulness og empati i deres arbejde med andre og som en personlig disciplin. Undervisningen vil lede frem til en efterfølgende mulighed for certificering fra Skolen for Anvendt Meditation.

Mindfulness er blevet beskrevet som en almen kapacitet ved den menneskelige bevidsthed. Forskning har vist, at dette iboende potentiale i det enkelte individ kan udvikles og forbedres over tid gennem intensiv og systematisk meditationstræning. Der er tale om en anden måde at bruge opmærksomheden på – en måde som kan være en virksom modvægt til en række psykiske og fysiske belastninger, som f.eks. stress, angst, kronisk smerte og depression. 

Uddannelsens formål er at skabe rammer for udforskning og træning af meditativ kontakt og formidling, personligt og professionelt, gennem mindfulness-fordybelse og empatisk indlevelse. Træningen vil blive set i lyset af et spirituelt perspektiv, hvor spiritualitet refererer til den dimension i mennesket, hvor der ikke er så meget grænsesætning og forskel, men derimod erfaringer af enhed og samhørighed. Arbejde med meditation og empati kan lede hen til en sådan indsigt.

Uddannelsen henvender sig til mennesker, der ud fra en personlig og faglig interesse ønsker at inkorporere mindfulness, empati og indre øvelser i deres konkrete liv og det professionelle arbejde med andre. 

Forudsætning for optagelse på uddannelsen er et relevant fagligt fundament (psykoterapeut, psykolog, sundhedsarbejder med videre). Hertil kommer kendskab til indre praksis med øvelser og meditation, samt fortrolighed med psykoterapi og personlige modningsprocesser, psykologisk og eksistentielt.

Uddannelsen vil omfatte:

  • Essentiel meditation, bevidst nærvær, indre øvelser og andre redskaber til personlig justering og afbalancering. 
  • Neuroaffektiv forståelse af hjernens følelsesmæssige modningstrin gennem nærvær, interaktionstræning og helhedsorienteret erkendelse. 
  • Arbejde med kroppens indre energi og de emotionelle overlevelseskræfter i en brobygning til følelsesmæssig intelligens. 
  • En fordybet træning af hjertets empatiske og spirituelle muligheder ud fra fire medfødte grundkompetencer, herunder medfølelse og autentisk venlighed.
  • Nærvær i den psykoterapeutiske relation, samt forholdet mellem terapi og meditation og spiritualitet. 
  • Intensivering af den personlige praksis og feedback på de meditative erfaringer på delkurserne og på et 5-dages retreatophold.

Uddannelsen har i alt 20 undervisningsdage over de to år fordelt på fem delkurser à tre dage i København, samt et intensivt retreatkursus på fem dages internat. Hovedunderviser og uddannelsesleder er Jens-Erik Risom. Supplerende undervisning varetages af Marianne Bentzen, neuroaffektiv psykoterapeut (2 delkurser) og Thomas Jensen, cand.psych.aut. (assistent på retreatkurset). 

Prisen for uddannelsesmodulet er kr. 3.600 pr. delkursus og kr. 6.000 for retreatkurset, i alt kr. 24.000, som betales med et depositum i 2018 og to rater i henholdsvis januar 2019 og 2020. 

Der er mulighed for prisreduktion for yngre mennesker under anden uddannelse. 

Delkurserne forløber fredag til søndag (retreatkurset dog onsdag-søndag) og er fastlagt til følgende datoer:

2019: 1) 10.-12. maj, 2) 6.-8.september 

2020: 3) 17.-19. januar, 4) 15.-17. maj, 5) 19.-23. august (retreatkursus), 6) 13.-15. november.

Sted: Kursusstedet Integrativ udvikling, Adelgade 58, 6. sal, 1306 København K: Alle dage kl. 10-18; dog søndag kl. 9-13. 

Holdet er fyldt op, men det er muligt at komme på en venteliste.

Download fuldt uddannelsesprogram her

 

Tilmelding