Meditationens indre frihed

JENS-ERIK RISOM

Det strømmende nærværs vej

Træningsforløb i videregående meditation i Nr. Snede i 2020

”Gulvet jeg sidder på er et endeløst rum.”
MUSO SOSEKI

På dette kursusforløb over to gange vil vi i fællesskab træne slippet ind i øjeblikket med mulighed for direkte indsigt i sindets grundvaner og selvfrigørelse. 

Efter måske mange års indre praksis kan man spørge sig selv: Hvor fører det egentlig hen? Der vil naturligvis have været mange bølgedale, men også bølgetoppe som f.eks. fornyet balance, centrering og indre klarhed. Gennem selvkonfrontation vil man kunne have åbnet til dybere lag i personligheden, herunder mødet med gamle traumer og nye muligheder. Den spirituelle del kan have omfattet åbninger til det transpersonlige, f.eks. intensive erfaringer af lys, salighed og stilhed. 

Fordybelsens essens er ikke begrænset til sådanne oplevelser, hvor berigende de end måtte være. Essentielt handler det om væren, om erkendelsen af ikke at skulle noget sted hen, andet end kontakten med det nuværende øjeblik og det strømmende nærværs frihed. Indre praksis er her en livspraksis, en praksis for livet.

Mennesker, som kan nikke genkendende til dette, kan have behov for yderligere vejledning igennem sindets dybder og hjertets ressourcer, og træne dét vågent at falde til hvile i nuet på stadig nye måder. Det vil være temaet for træningsforløbet. Som led i undervisningen vil vi arbejde med en meditationstekst, som kort og grundlæggende beskriver denne videregående praksis.

Vi vil også kunne bruge elementer af selvets pædagogik, når der er brug for indre øvelser og kontemplationer til kropsafspænding, afklaring, renselse og eksistentiel indsigt – forudsætninger for meditationens fordybelse. Endelig vil vi kunne tematisere lærerrelationen og det at forholde sig til en særlig tradition, en lærerlinje. I hjertets og bevidsthedens indre rum er læremiljøet en udstrakt hånd, som kan sikre klarhed og tryghed på den meditative vej.

Kursusforløbet er åbent for alle, som har en regelmæssig indre praksis, og som i længere tid har fulgt Jens-Erik Risoms kurser eller tilsvarende undervisning. Da træningen omfatter arbejde med dobbeltrettet bevidsthed, er det nødvendigt, at man forinden har fået instruktion i denne praksis.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Træningsforløbet over to gange i 2020 har følgende datoer:  

11.-13. september og 11.-13. december 2020

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag  kl. 10-18 og søndag kl. 9-13. 

Stedet er Nr. Snede. 

Prisen er kr. 2.950 pr. delkursus. Inkluderet i prisen er te og kaffe, kiks og frugt til pauserne. 

Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Meditationens indre frihed) 

Forløbet er fyldt op. Ingen nye tilmeldinger.