Meditationens fordybelse

JENS-ERIK RISOM

Klarhed og medfølelse i den indre praksis

Weekendkursus i København 20.-22. september 2019

For mennesker med erfaring med en meditativ praksis, og som ønsker ny inspiration og mulighed for fordybelse i en gruppe.

Vi vil arbejde med indsigt i bevidsthedens grundvaner som afsæt for en kultivering af de meditative alternativer: vågent nærvær, panoramisk opmærksomhed og dobbeltrettet bevidsthed – med en udfoldelse i hjertets indre rum.

På kurset vil vi også kunne berøre andre, velafprøvede indfaldsvinkler til en meditativ praksis. F.eks. vipassana-meditation, zen-mindfulness, centrerende bøn og sufi-kontemplation – praktikker som i al deres forskellighed peger i retning af det samme: hen imod indre fred, klarhed, medfølelse og muligheden for opdagelse af en iboende betingelsesløs frihed.

Kurset finder sted i Adelgade i København 20.-22. september 2019 og koster 3.250 kr. Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag kl. 10-18, søndag kl. 9-13.

Tilmeldingsfrist 1. april 2019.

Tilmelding her