Master Class 2. år

JENS-ERIK RISOM

Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver

Veje til indre frihed

Fortsat forløb i København og Nr. Snede i 2022

”Dit eget hjerte er dit praksisrum.”
Eihei Dogen

FORLØBET I 2022
Efter det første år på Master Class’en er der nu mulighed for at tilmelde sig fortsættelsen på 2. år. Der vil igen blive tre hold. Det hold, som i 2021 mødtes i Fredensborg, vil i 2022 mødes i Adelgade i København og undervisningstidspunkterne er her ændret til torsdag kl. 18.30 til søndag kl. 13.00.

På det andet årsmodul vil vi fortsætte træningen i lyset af bevidsthedens syv ansigter. Vi vil undersøge muligheden for dybere ikke-gøren i retning af fuld årvågenhed i det nuværende øjeblik. Og vil vi fordybe kontakten til hjertets forfinede nuancer i praksisrummet. Med denne klangbund vil vi udforske relationen mellem den meditative erfaring og personlighedens essentielle natur. Med afsæt i dybdepsykologisk og spirituel indsigt vil vi kunne belyse udviklingsvejen i praksislivet med henblik på menneskelig modning og kontakt med det højere selv. Som temaer vil vi også have kroppen i kosmos og slægten og kærligheden – for at klargøre det eksistentielle grundlag for den indre praksis.

Vi vil igen arbejde med fire nye praksistekster som retter sig mod erkendelse og åbenhed. Undervisningen og praksisteksterne sigter mod at bibringe en dybere forståelse af bevidsthedens og hjertets muligheder.

Træningen er åben for mennesker som har gennemført Master Class’ens 1. år. Som et led i undervisningen vil deltagerene igen blive opfordret til at mødes i mindre praksisgrupper mellem kursusgangene.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Årsforløbet har i alt syv undervisningsdage fordelt på to delkurser à 3 ½ dag. Prisen er kr. 3.850 pr. delkursus, i alt kr. 7.700, som betales med et depositum efter tilmelding og en rate i marts 2022. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Delkurserne forløber torsdag aften til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

København 1: 31. marts-3. april og 20.-23. oktober 2022.

København 2 (tidligere Fredensborg): 21.-24. april og 24.-27. november 2022.

Nr. Snede: 5.-8. maj og 3.-6. november 2022.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. november 2021. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på årskurset. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Master Class 2. år – Kbh. 1, Kbh. 2 eller Nr. Snede).

Tilmelding her