Master Class 3. år

JENS-ERIK RISOM

Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver

Veje til indre frihed

Ansatser til et spirituelt følgeskab

Fortsat forløb i København i 2023

Vend lyset om
så det skinner indvendigt
og vend så tilbage…
Giv slip på hundredvis af år
og slap fuldstændig af.
Åbn dine hænder og gå,
helt uskyldigt.
Shitou Xiqian

FORLØBET I 2023
Efter de to første år på den Master Class, der startede i 2021, er der nu mulighed for at tilmelde sig fortsættelsen på 3. år. Kernen i undervisningen er, som de to første år, bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis – i lyset af den, man er, og det liv, man lever.

Indvævet i undervisningen vil siddeperioderne kunne åbne til dybere kontakt – indadtil og udadtil.
De meditative mødeøjeblikke mellem underviser og praktiserende kan levendegøre praksis henimod nye niveauer af forståelse.
Og gennem den fælles fordybelse og samhørighed er det muligt at stoppe op og sanse en frihed, der skjuler sig bag tankemylder og livsudfordringer.

Der vil som tidligere blive mulighed for spørgsmål og udveksling af betydningsfulde erfaringer og behov for afklaring. Vi vil endvidere igen arbejde med nogle praksistekster, som retter sig mod meditativ erkendelse og umiddelbar åbenhed. Undervisningen og praksisteksterne sigter mod at bibringe en dybere forståelse af bevidsthedens og hjertets muligheder.

Overordnede temaer, som i øvrigt kan indgå:

  • Ét liv, én verden: bevidsthedsevolution og livsværdier 
  • Vestlige næringskilder: den kristne grundklang 
  • Østlige erkendelsesstrømninger: den buddhistiske inspiration 
  • Hengivelse og lærerlinje: støtte til fordybelsen 
  • Den blå Sangha: muligheden for et spirituelt følgeskab blandt ligesindede
  • Videregivelse: at formidle og hjælpe andre på vejen

Træningen er åben for mennesker, som har gennemført det 2. år. Som et led i undervisningen vil deltagerene igen blive opfordret til at mødes i mindre praksisgrupper mellem kursusgangene.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Årsforløbet har i alt syv undervisningsdage fordelt på to delkurser à 3 ½ dag. Prisen er kr. 3.950 pr. delkursus, i alt kr. 7.900, som betales med et depositum efter tilmelding og en rate i marts 2023. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Delkurserne forløber torsdag aften til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

København 1: 13.-16. april og 19.-22. oktober 2023.
København 2 (tidligere Fredensborg): 20.-23. april og 2.-5. november 2023.
Nr. Snede: 11.-14. maj og 16.-19. november 2023.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. november 2022. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på årskurset. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Master Class 3. år – Kbh. 1, Kbh. 2 eller Nr. Snede).

Tilmelding her