Livets mandala

JENS-ERIK RISOM

En basis for spiritualitet

Et årsforløb med et personligt og fagligt perspektiv. Fire lørdage for en mindre gruppe (max. 8 deltagere) med fokus på en rejse gennem den menneskelige helhed. Vi vil arbejde med et udbygget program med indre øvelser og kontemplationer fra Jes Bertelsens lære. Sigtet er at gennemgå og træne en vej i retning af ånd i virkeligheden – berøring med den essentielle væsenskerne, som både er individuel og som hviler i dybere samhørighed med andre. Datoer og temaer er:

1. gang, lørdag 24. februar 2018: Eksistens og eros: Det naturlige menneske, de tre basale livsområder, krop og åndedræt, livskildens strømninger, seksualitet og tantra.

2. gang, lørdag 26. maj 2018: Emotion og empati: Mødet med det ubevidste, drømme, følelser og forvandling, finde fred med fortiden, healing og kærlighed, bønnens mulighed.

3. gang, lørdag 11. august 2018: Kreativitet og vågenhed: Livskreativitet, at lytte, vision og indsigt, intuitionens kunst, bevidsthedstræning, meditation og musik.

4. gang, lørdag 27. oktober 2018: Ånd: Helhed, spiritualitet i hverdagen, betydningen af en praksislinje og lærerelation, sjælens bestemmelse, døden og livet igen.

Der vil til hver gang blive udleveret et skriftligt materiale med teori og øvelsespraksis – så der til sidst foreligger en samlet manual i denne mangefarvede og usekteriske udviklingsvej. Det forventes at deltagerne praktiserer øvelserne mellem hver mødegang, samt læser udvalgt litteratur af Jes Bertelsen.

Forløbet er åbent for alle som har deltaget i Jens-Erik Risoms uddannelser og efteruddannelser eller har været på hans kurser på Vækstcenteret og andre steder.

Undervisningen foregår i Nr. Snede og koster samlet 3.600 kr. pr. deltager.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. november 2017.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til os på mail. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse.

Tilmelding