Livet og døden – og livet igen

JENS-ERIK RISOM

At finde vej i tilværelsens store overgange

Meditativ forberedelse til mødet med dødsprocessen og efterlivet

Herunder livsudfoldelse og indre praksis I lyset af ”fødslen og livets bardo”

Kursus i København marts 2024

Dette kursus er for mennesker, der har fulgt undervisningen de senere år, eller som har en lignende baggrund og en indre praksis med øvelser, meditation eller bøn.

På kurset vil vi dels arbejde med kontemplative teknikker (visualisering, energiøvelser mv.), dels søge at forfine tilgangen til det dobbeltrettede praksismoment med klangbund i hjertets grundfølelser. Vi vil også komme ind på praksisformer, der kan støtte klarhed og balance i forhold til de naturlige emotionelle reaktioner (frygt, sorg, vrede), som en dødsproces og kriser i øvrigt kan udløse.

Vi vil indkredse fire områder, som tilsammen tegner et billede af en bevidst og spirituel tilgang til livskriser og dødsproces. De fire områder er:

  • Psykologiske refleksioner og den indre praksis 
  • Eksistentielle afklaringer og kontemplationer 
  • Energetiske øvelser og bevidstgørelser
  • Spirituelle meditationer og perspektiver på bardotilstande og genfødsel

Som et led i forberedelsen vil vi gennemgå en tibetansk buddhistisk tekst, der belyser den faktiske tilværelse som ”fødslens og livets bardo” – en vejviser til dybere livskvalitet, medfølelse og erkendelse.

Overordnet set vil kurset give mulighed for

  • at forberede sig gennem bestemte øvelser og kontemplationer
  • at finde og leve ud fra dybere værdier her og nu 
  • at være bisidder ved en andens dødsproces

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurset finder sted i København. Datoerne er:

7.-10. marts 2024.

Undervisningstidspunkterne er torsdag kl. 18.30-21, fredag-lørdag kl. 10-17.30 og søndag kl. 10-13. Prisen er kr. 3.950. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spiser i byen. 

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. december 2023. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Livet og døden – og livet igen).

Tilmelding her