Kursus i Oslo

JENS-ERIK RISOM

Meditationens essens

En udforskning af bevidsthedens syv ansigter

En nøgle til indre glæde, frihedsfølelse og livsmening

19.-21. juni 2020

Det er muligt at samle forskellige elementer af en meditativ praksis til en helhed, en essens. Denne essens viser en vej fra det almindelige, urolige sind til et mere klart, dybt og sandt sted i mennesket.

På dette kursus vil vi arbejde med den meditative fordybelse gennem syv veldefinerede faser, spejlinger af bevidsthedens syv ansigter. De omfatter bl.a. en klar og ærlig kontakt med ens eksistentielle og psykologiske temaer, en dyb hvile i kroppen med nærvær i åndedrættet og fylde fra hjertet og et slip af knytning til sindets tanker og følelser, kropstilstande og sanseindtryk. 

Perspektivet for meditationen er en hengivelse til øjeblikkets fylde. En åbenhed i retning af det dybere i én. En frihed og livsglæde i nuet, der kommer indefra. 

Med dette afsæt vil vi kunne udforske spændvidden i bevidsthedens indre rum, på den anden side af tanker, ambitioner og forestillinger: 

Fra uro og stress til stilhedspunktet midt i livets erfaringer.
Fra det begrænsede jegs rutiner til det autentiske selvs mulige udsyn.
Fra hjertets tøvende forsigtighed til den empatiske ressources udfoldelse.
Fra spirituel tvivl og hjemlængsel til indblik i lærerforhold og tillid til praksis.

Parallelt med den meditative træning vil vi gennem kontemplative øvelser undersøge nogle af tilværelsens væsentlige spørgsmål som f.eks.: Lever jeg det liv, jeg har mulighed for? Tager jeg beslutninger ud fra min kernefølelse? Tør jeg stole på mit hjertes stille stemme? Hvad er vigtigt for mig at udfolde eller realisere?

Vi vil tematisere livslyst og forgængelighed i lyset af praksis. Og vi vil arbejde med vågent, empatisk nærvær som livsindstilling og som forberedelse til livets store overgange.

Konkret vil kurset vil omfatte fælles siddeperioder, undervisning i perspektiv og praksis, kropstræning og drømme- og energiarbejde. Forudsætninger for deltagelse er, at man har kendskab til meditation og indre øvelser og har arbejdet med sin personlige udvikling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurset finder sted fredag-søndag d. 19.-21. juni 2020. Undervisningstidspunkterne er fredag og lørdag kl. 10-18, søndag kl. 9-13.

Stedet er KaMa klinikken, Grini Mølle, 1359 Eiksmarka I Norge (i udkanten af Oslo).

Prisen er 3.800 norske kr. 

Nærmere oplysninger om det praktiske og betaling tilsendes efter tilmelding. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Meditationens essens – kursus i Oslo)

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. april 2020.

Tilmelding