Konsultationer

Praksissamtaler med Jens-Erik Risom

Disse samtaler af en times varighed er for mennesker, der har fulgt undervisningen, på uddannelser og intensive kurser, og som ønsker feedback på og fordybelse af deres indre praksis.

Pris kr. 1.000 gældende fra 1. januar 2022. Forespørgsel om en sådan praksissamtale kan ske ved at sende en mail til jenserikrisom@livspraksis.dk

 

Eksistentiel rådgivning med Lisbet Waagner

Konsultationerne med behandling, rådgivning og vejledning har som sigte personlig og eksistentiel afklaring, samt indøvelse af et dybere forankret nærvær. Motivation til dette arbejde kan være behovet for stresshåndtering og -forebyggelse, muligheden for vejledning og selvindsigt, eller ønsket om at åbne for ressourcer, der kan uddybe kontakten indadtil gennem kropsbevidsthed og udadtil som øget centrering og evne til indføling.

Konsultationen vil altid inkludere en kropslig forankring, hvor dialogen med ord efterfølges af arbejde med åndedrætsbevidsthed, afspænding og indre opmærksomhed. Denne forankring muliggør integration – en syntese mellem viden og erkendelse og et levende nærvær i kroppen. Kropsbehandlingen kan medvirke til at forløse stress og frisætte gamle mønstre – og derigennem åbne for fornyet balance og vitalitet.

Pris kr. 1.000 pr. time.

Nærmere oplysninger og tidsbestilling i København eller Nr. Snede:

Tlf. 51 94 02 96 eller lisbetwaagner@livspraksis.dk