Intensive praksisdage

JENS-ERIK RISOM

Praksislinjen og fordybelsens mulighed

Erkendelsesstrømninger, dobbeltrettet bevidsthed og spirituelle netværk

To dage i april 2023

Disse to praksisdage er en mulighed for yderligere fordybelse. Parallelt med det kristne retreatkursus i sommeren 2022, vil vi her inddrage perspektiver fra buddhismen og dzogchen-praksislinjen som klangbund for vores fælles meditationer. Dels den historiske baggrund, dels nogle af hovedskikkelsernes livsforløb og tekster, dels betydningen af den spirituelle dialog mellem øst og vest for vores tid og fremtiden. 

Kernen i praksis er den dobbeltrettede åbenhed – indad mod ens egen essens, udad mod verden – rodfæstet i kroppen, energisystemet og de forfinede hjertefølelser. Vi vil nuancere tilgangen til den umiddelbare forståelse gennem levende udveksling og de ordløse møder mellem underviser og deltagere.

Dagene vil give lejlighed til klargørelse af den individuelle meditationsvej i det fælles rum – og til samsvingning i stilhed og intensitet. Ideen er at skabe betingelser for, at den enkelte kan komme på sporet af dybere sjælskontakt, samhørighed og livsmening. Og måske opdage, hvordan overskuddet fra den indre kontakt kan komme andre til gode.

Integreret i undervisningen vil være halvanden times streaming med Jes Bertelsen – en levende situation, der her og nu vil inkludere mange mennesker på samme tid, men på forskellige steder i Danmark og udlandet. Herigennem muligheden for udfoldelse af praksisbetonede, spirituelle netværk.

Forudsætninger for deltagelse er, at man inden for de sidste år har deltaget i en af de eksisterende praksisgrupper eller Master Class-forløb eller har lignende forudsætninger, samt at man tidligere har modtaget undervisning af Jes Bertelsen, enten på kurser eller gennem streaming.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
De intensive praksisdage finder sted på kursusstedet MindRetreat i Tønning nær Brædstrup, mellem Horsens og Silkeborg. Datoerne er:

28.-29. april 2023

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag kl. 10-17. Frokost kl. 13-14.

Prisen er kr. 2.850 pr. delkursus + afgift for streaming til Vækstcenteret (man tilmelder sig her særskilt på hjemmesiden vaekstcenteret.dk). Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller tilkøber en sandwich. Overnatning kan f.eks. ske på bed-and-breakfasts i nærområdet. Kontakt eventuelt Anders på am@mindre.dk, hvis du har spørgsmål til overnatning eller andre praktiske ting.

Hvis der er interesse herfor, vil der eventuelt kunne blive to tilsvarende praksisdage til efteråret, også med halvanden times streaming med Jes Bertelsen, med følgende datoer:

27.-28. oktober 2023

Tilmelding til praksisdagene i april sker her på Skolens hjemmeside senest 15. januar 2023. Nærmere oplysninger, herunder overnatningsmuligheder, tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Intensive praksisdage).

Tilmelding her