Intensive praksisdage trin 2

JENS-ERIK RISOM

Essensen af praksis, videregivelse og det spirituelle følgeskab

To intensive praksisdage i oktober 2023

Med mulighed for et individuelt 5-dages retreat, som inkluderer praksisdagene

Disse to praksisdage er en mulighed for yderligere fordybelse. Dagene er åbne for deltagere fra forårets praksisdage samt for andre, som har tilsvarende erfaringer, og som fulgte streamingen i april.

En essentiel del af vores praksis er den dobbeltrettede åbenhed – indad mod ens egen essens, udad mod verden – rodfæstet i kroppen, energisystemet og de forfinede hjertefølelser. Vi vil nuancere tilgangen til den umiddelbare forståelse gennem levende udveksling og de ordløse møder mellem underviser og deltagere.

Vi vil derudover berøre det fælles aspekt af fordybelsen. Det spirituelle følgeskab – sanghaen – er en nærende ramme for indre kontakt. Med samhørighedens praksis som klangbund bliver der mulighed for en mere intens videregivelse: den udadgående strømning fra den enkelte til helheden. 

Med afsæt i forårets perspektiver om de tre vendepunkter (”tipping points”) vil vi undersøge praksis i forhold til ansvaret for planeten, vægtningen af det kvindelige (”laguner af yin”) og muligheden for de personlige og kollektive erfaringer af højere bevidsthed.

Integreret i undervisningen vil der igen være halvanden times streaming med Jes Bertelsen. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

De intensive praksisdage finder sted på kursusstedet MindRetreat i Tønning nær Brædstrup, mellem Horsens og Silkeborg. Datoerne er:

27.-28. oktober 2023

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag kl. 10-17. Frokost kl. 13-14.

Prisen er kr. 2.850 + afgift for streaming til Vækstcenteret (man tilmelder sig her særskilt på hjemmesiden vaekstcenteret.dk). Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller tilkøber en sandwich. Overnatning kan f.eks. ske på bed-and-breakfasts i nærområdet. Kontakt gerne Anders Madsen på am@mindre.dk, hvis du har spørgsmål til overnatning eller andre praktiske ting.

For dem, der ønsker det, er der mulighed for at komme to dage før og blive en dag efter de fælles dage. Her kan man sidde selv, der hvor man nu bor, og også komme til en daglig, fælles meditation hos Anders og Heidi på kursussstedet. På denne måde vil opholdet få karakter af et 5-dages retreat. Nærmere oplysninger hos Anders.

Tilmelding til de to praksisdage sker her på Skolens hjemmeside senest 1. august 2023. Nærmere oplysninger, herunder overnatningsmuligheder, tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Intensive praksisdage trin 2).

Tilmelding her