Intensiv Master Class

JENS-ERIK RISOM

De tre ringes vej – en essens af meditation som livskunst

Herunder praksis med dobbeltrettet bevidsthed og hjertekontakt

Ressourcer til dagligliv, meningsfylde og indre erkendelse

Forløb i Nr. Snede i 2023-24

På baggrund af erfaringer fra Skolen for Anvendt Meditations uddannelser og fra Master Class-programmet udbyder vi her en intensiv Master Class.

Denne meditative træning over to år er en mulighed for at fordybe og intensivere den indre praksis i retning af kontakt med ens iboende frihed og essentielle væren. Gennem meditativ bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis kan der skabes grobund og vækstmuligheder for en sådan fordybelse.

Der er tre dimensioner – de tre ringe – som indgår i træningen:

  • Integreret mindfulness-træning med fokus på selvberoligelse og sindsligevægt
  • Eksistentiel meditation med mulighed for personlig modning, integritet og selvindsigt
  • Spirituel fordybelse med retning mod livsopgave, samhørighed og indre frihed

Vi vil udforske de tre ringe og deres udfordringer og muligheder. Hver især er de en ressource i dagliglivet og i ens søgen efter dybere kontakt. Den meditative del af træningen vil dels omfatte arbejde med fokuseret nærvær i nuet, neutral iagttagelse og panoramisk opmærksomhed, dels træning i dobbeltrettet bevidsthed og stille illumination med hjertet i centrum. 

Som noget centralt i en Master Class vil der blive plads til at følge det spontane flow i gruppen, dér hvor praksis og fordybelsen af sig selv udfolder sig. Sammen med de konkrete udvekslinger og spørgsmål vil dette kunne styrke den enkeltes forståelse af praksis og den personlige vej til det spirituelle. 

Master Class’en henvender sig til mennesker, der har kendskab til meditation og selvudvikling, og som ønsker inspiration til yderligere fordybelse, personligt og evt. fagligt. Forløbet vil bestå af to delkurser pr. år. Man melder sig til et år ad gangen.

Forløbet kan fungere som en efteruddannelse, hvor der vil blive givet forslag til litteratur inden for de forskellige aspekter af praksislivet. Der vil blive udleveret deltagerbevis til alle, der gennemfører de fire moduler af træningen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Master Class’en finder sted i Nr. Snede i Midtjylland. Datoerne for det første år er:

1.-4. juni og 22.-25. november 2023

Stedet er Rørbækvej 20, 8766 Nr. Snede. Undervisningstidspunkterne er: 

1. delkursus: torsdag kl. 18.30-21, fredag-lørdag kl. 10-17.30 og søndag kl. 9-13
2. delkursus: onsdag kl. 18.30-21, torsdag-fredag kl. 10-17.30 og lørdag kl. 9-13

Prisen er kr. 3.950 pr. delkursus. Der serveres kaffe, te, kiks og frugt i pauserne. Frokost medbringer man selv. Overnatning kan ske hos fastboende fra Vækstcenteret eller på bed-and-breakfasts i nærområdet.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. november 2022. Nærmere oplysninger, herunder overnatningsmuligheder, tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Intensiv Master Class).

Tilmelding her