Intensiv Master Class 2. år

JENS-ERIK RISOM

De tre ringes vej – en essens af meditation som livskunst

Ressourcer til dagligliv, meningsfylde og indre erkendelse

Herunder fordybelse med dobbeltrettet bevidsthed og hjertekontakt

Træning og efteruddannelse i Nr. Snede i 2024

Denne intensive Master Class er en parallel til de øvrige Master Class-forløb. 

På forløbets andet år vil vi fortsætte træningen af den meditative praksis i retning af kontakt med ens iboende frihed og essentielle væren. Gennem bevidsthedstræning og kontemplativ hjertepraksis kan der skabes grobund og vækstmuligheder for en sådan fordybelse.

Vi vil fortsætte udforskningen af de tre ringe og deres udfordringer og muligheder. Hver især er de en ressource i det konkrete liv og i ens søgen efter dybere kontakt. Vi vil bevæge os fra praksis som selvregulering i retning af med meditative fordybelse som rum for selvindsigt og personlig modning. Det som C. G. Jung kaldte den naturlige individuationsproces, som kan støttes af meditationens klarhed og inderlighed. Som horisont vil vi have den spirituelle dimension og selvbefrielse, som udgør menneskets dybeste potentiale.

Den meditative del af træningen vil dels omfatte arbejde med fokuseret nærvær i nuet, neutral iagttagelse og panoramisk opmærksomhed, dels træning i dobbeltrettet bevidsthed og stille illumination med hjertet i centrum. 

Som noget centralt vil der som tidligere blive plads til at følge det spontane flow i gruppen, dér hvor meditationen og fordybelsen af sig selv udfolder sig. Sammen med de konkrete udvekslinger og spørgsmål vil dette kunne styrke den enkeltes forståelse af praksis og den personlige vej til det spirituelle. Der vil endvidere blive mulighed for udveksling om den faglige del af forløbet – dér hvor den indre praksis kan berige ens arbejdsliv og formidling til andre mennesker.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Det andet år af Master Class’en finder sted i Nr. Snede i Midtjylland. Datoerne er:

2.-5. maj og 7.-10. november 2024. 

Årsforløbet har i alt syv undervisningsdage fordelt på to delkurser à 3 ½ dag. Undervisningstidspunkterne er torsdag kl. 18.30-21, fredag-lørdag kl. 10-17.30 og søndag kl. 10-13. Prisen er kr. 3.950 pr. delkursus, i alt kr. 7.900, som betales med et depositum efter tilmelding og en rate i marts 2024. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Overnatning kan ske hos fastboende fra Vækstcenteret eller på bed-and-breakfasts i nærområdet.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. december 2023. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Intensiv Master Class 2. år).

Tilmelding her