Dugfrisk fordybelse

JENS-ERIK RISOM

Hjertets og bevidsthedens forfinelse

Kristen kontemplation og buddhistisk praksis for vores tid

Med sigte på inderliggørelse og videregivelse

Kursus i Nr. Snede oktober 2024

”Mange veje begynder ved bjergets fod,
men på toppen kigger vi alle på den samme lysende måne.”
Ikkyu

Praksis foregår altid her og nu. Hvor alt er nyt, ukortlagt, dugfrisk. Over tid kan vejen imidlertid sande til og miste sin klarhed og tilgængelighed. Blive en rutine, måske en ørkenvandring. Dette kursus vil forsøge at pege på oasernes muligheder, dér hvor praksisvandet funkler af liv og næring. 

Vi vil hente inspiration fra buddhistiske strømninger og kristne kilder, der på forskellig vis tilbyder veje til udforskning af nuets ressourcer. Samklangen mellem de to antyder en spiringsmulighed, hvor meditationens klarhed modsvares af medfølelsens engagement. På kurset vil vi i tråd med dette udforske bevidsthedsdybde og hjertevidde, den mandlige og den kvindelige tilgang til fordybelse. 

Vi vil gennemgå og arbejde med udvalgte dele fra to klassiske tekster fra de to traditioner. Den kristne er ”The Cloud of Unknowing”; den buddhistiske er Mester Hakuins ”Song of Zazen”. Begge peger på rejseruten op ad det spirituelle bjerg, hvor tinden repræsenterer erkendelsen af det absolutte: det ufødte og det udødelige i mennesket

På baggrund af Jes Bertelsens lære vil vi også kunne berøre kortlægninger af det spirituelle bjergs tre indre dimensioner:

  • Femte, sjette og syvende plan fra Vækstcenterpædagogikken
  • Faderen, Sønnen og Helligånden fra kristendommen
  • Nirmanakaya, Samboghakaya, Dharmakaya fra buddhismen
  • Det gode, det skønne og det sande fra den græske filosofi (Platon)

Frem for alt vil vi vægte den fælles fordybelse, den åbne meditation, hvor hjertekontakt modsvares af bevidsthedsklarhed i et rum af mindre gøren og mere væren. Der vil blive plads til individuel udveksling om praksis og det spontane og naturlige flow, der kan opstå i en gruppe, som sidder sammen.

Kurset henvender sig til mennesker, der føler en forpligtelse over for deres egen praksis, og som f.eks. har fulgt Master Class-forløbene eller har en lignende baggrund.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurset finder sted i Nr. Snede i Midtjylland. Datoerne er:

23.-27. oktober 2024. 

Undervisningstidspunkterne er onsdag kl. 18.30-21, torsdag-lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-13. Prisen for kurset er kr. 4.950. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt i pauserne. Frokost medbringer man selv. Overnatning kan ske hos fastboende fra Vækstcenteret eller på bed-and-breakfasts i nærområdet.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. december 2023. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Hjertets og bevidsthedens forfinelse).

Tilmelding her