Døden i et meditativt lys

JENS-ERIK RISOM

Træningsforløb over to gange to dage i Nr. Snede i 2019

Tilbage i 1980’erne gav Jes Bertelsen på Vækstcenteret nogle bud på, hvorfor vi lever og hvordan vi dør. Gennem perspektivet på selvet – den indre spirituelle dimension – og på dødsprocessens forskellige faser og muligheder formulerede han en avanceret udviklingsvej for vor tid.

På dette træningsforløb vil vi fremdrage elementer af denne esoteriske fortælling om mennesket. Vi vil arbejde med forskellige praksisformer af meditativ art, som kan åbne vejen og berede sindet på den dybe overgang, som døden er. Og vi vil træne bestemte meditative kompetencer, som de gamle traditioner har værdsat til at manøvrere op til og på den anden side af dødsøjeblikket.

Vi vil indimellem gennem praksis også kunne lytte i retning af det, som ikke dør: den frihed, der lever dybt i nuet og som forbinder os med hinanden og det store hele.

Forløbet finder sted i Nr. Snede og koster 3.950 kr. Datoerne er i 13.-14. april og 31. august – 1. september 2019. Undervisningstidspunkterne er lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-16.

Forudsætninger for tilmelding er, at man tidligere har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning og har en daglig meditationspraksis, som inkluderer arbejdet med dobbeltrettet bevidsthed. Man skal også være indstillet på at arbejde med de forskellige praktikker mellem kursusgangene.

Holdet er fyldt op, men det er muligt at få plads på vores venteliste.

Hvis du er interesseret i dette, kan du henvende dig til os på info@anvendtmeditation.dk