Diplom og certificering i mindfulness

Mindfulness og medfølelse i praksis

En afrundende diplomuddannelse

Med fokus på arbejdet med formidling og forståelse

Skolen udbyder fra december 2021 et nyt certificeringsmodul med to delkurser, som vil være rammen om den professionelle træning i formidling af mindfulness. 

Baggrunden for certificering fra Skolen er, 

  • at man har gennemført den toårige uddannelse eller har en lignende baggrund,
  • at man har udarbejdet to rapporter på baggrund af to formidlingsprojekter,
  • at man har skrevet og fået godkendt en skriftlige opgave, 
  • at man har gennemført to individuelle 5-dages retreats. 

Dette vil udløse et diplom som mindfulness-instruktør og meditationsformidler og være en forudsætning for efterfølgende certificering fra Skolen for Anvendt Meditation. Se nærmere på vores hjemmeside under certificering for yderligere oplysninger om mulighederne.

I perioden mellem de to delkurser er det meningen, at man arbejder med to selvvalgte formidlingsprojekter og den skriftlige opgave. På delkurserne vil vi, udover den faglige indkredsning og klargørelse af emnerne for formidling og opgave, også arbejde med den personlige meditation. Der vil således blive mulighed for at stille spørgsmål om praksis og få introduceret enkelte, nye tilgange til mindfulness og indre øvelser.

Deltagerne vil ca. en måned inden første delkursus modtage yderligere oplysninger om opgaveskrivningen og indholdet af undervisningen.

Alle, som har gennemført den 2-årige uddannelse i mindfulness-meditation, eller som har en lignende baggrund, kan søge certificeringsmodulet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Undervisningen foregår i Nr. Snede over følgende to kursusgange: 

3.-5. december 2021 og 21.-22. maj 2022.

Undervisningstidspunkterne er: 1. delkursus fredag-lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-13, 2. delkursus lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-13. 

Prisen er 8.850 kr. som betales efter tilmelding. Prisen dækker undervisningen, en personlig vejledningstime, skriftlig feedback på formidlingsprojekterne, samt opgavebedømmelse af uddannelseslederen og en ekstern lektor fra Aarhus Universitet. 

Inkluderet i prisen er også kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost og øvrig forplejning medbringer man selv. Der kan overnattes hos lokale i Nr. Snede.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 1. oktober 2021. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Diplom og certificering i mindfulness).

Tilmelding her