Den blå blomst – en intensiv træning

JENS-ERIK RISOM

Meditationens vækst, frøsætning og spiringsmulighed

Intensivering, inderliggørelse og videregivelse i praksislivet

En personlig og faglig fordybelse og efteruddannelse i Midtjylland med start i maj 2024

Den blå blomst er et symbol. Et symbol på en autentisk fordybelse, som handler om selvindsigt og opvågnen. Fordybelsen bygger på en kultivering af sindet med mulighed for at opdage bevidsthedens og hjertets indre dimensioner. 

Baggrunden for undervisningen er mange års formidling af de tre ringes meditation: 1) mindfulness som klinisk og integrativt værktøj, 2) nærværsmeditation som støtte for selvudvikling og egentlig individuation, og 3) videregående bevidstheds- og hjertepraksis med sigte mod dybere, indre kontakt. Tiden er nu kommet til konkret at videregive essensen af denne praksis. Den blå blomst har sat nogle frø, som den enkelte praktiserende nu i sit eget liv og arbejde kan give spiringsmuligheder. 

Med afsæt i kropsforankring, åndedrætsopmærksomhed og hjertekontakt udfolder den blå blomst sig igennem åbent nærvær, inderlighed og stille illumination. Integreret i træningen er selverkendelse byggende på dybdepsykologisk viden og tantriske praksisformer – som i samklang kan modne personligheden til mødet med det højere.

Vi vil uddybe arbejdet i retning af ens grundnatur, hinsides mentale forestillinger, livsprægninger og tvivl. Dagligdagens forstyrrende virvar af tanker og følelser, kroppens tilstande og udfordringer, sjælens uro og længsler – alt det kan i ét nu opløse sig i lys og klarhed. Frugten af arbejdet med bevidsthedens syv ansigter er stille illumination, en kontemplativ gennemsigtighed, som kan gennemtrænge et menneske fra yderst til inderst. Vejen er her et slip af fastholden til det kendte og en villighed til at lade ”din vilje ske”.

Rammen for denne videregivelse er et forløb over to moduler, hvor det første er et 5-dages kursus i maj 2024. Andet modul ligger i 2025 og består af et 4-dages kursus i april og et 7-dages retreat i august. Man melder sig til et modul ad gangen. Undervisningen er for mennesker, som har kendskab til pædagogikken omkring bevidsthedens syv ansigter, og som har et ønske om at bidrage til den kollektive højnelse af nærvær og empati. Efter afsluttet træning og på baggrund af personlige praksiserfaringer er der mulighed for at blive certificeret som underviser i de tre ringes meditation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Det første modul finder sted på kursusstedet MindRetreat i Tønning nær Brædstrup, mellem Horsens og Silkeborg. Datoerne er:

22.-26. maj 2024

Undervisningstidspunkterne er onsdag-lørdag kl. 10-17 og søndag 10-13. Prisen er kr. 5.850. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller tilkøber en sandwich. Overnatning kan f.eks. ske på bed-and-breakfasts i nærområdet. Kontakt gerne Anders Madsen på am@mindre.dk, hvis du har spørgsmål til overnatning eller andre praktiske ting.

Tilmelding til kurset sker her på Skolens hjemmeside senest 1. december 2023. Nærmere oplysninger, herunder overnatningsmuligheder, tilsendes efter optagelse. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Den blå blomst – en intensiv træning).

Tilmelding her

Datoerne for det andet modul i 2025 er 24.-27. april (kursus i Tønning) og 17.-23. august (retreat på Øster Løkke). Nærmere oplysninger om indhold, tilmelding og andre praktiske oplysninger om disse moduler udsendes efter optagelse på forløbet.