Certificering

Kriterier for certificering

Skolen for Anvendt Meditation har siden 2011 stået for fire 3-årige uddannelser i mindfulness og meditationsformidling. Gennem praktiske og teoretiske studer har en række af de studerende opnået certificering fra Skolen. Certificeringen er en blåstempling fra Skolens side.

Certificering er Skolen for Anvendt Meditations anerkendelse af de faglige kompetencer inden for mindfulness-området. Certificering kan søges under følgende forudsætninger:

• At man har gennemført en instruktøruddannelsen på Skolen
• at man over en 2-årig periode har arbejdet selvstændigt som mindfulness-formidler i minimum 100 timer.
• At man inden for de sidste to år har haft en meditativ egenpraksis med et gennemsnitligt omfang på minimum en halv time fem gange om ugen.
• At man tilslutter dig Skolens etiske bestemmelser for arbejdet med meditationsformidling, som bl.a. indebærer, at man med mellemrum går på kurser, retreat og lign. for at vedligeholde og udbygge de meditative kompetencer, samt at man opretholder en meditativ egenpraksis, der kvantitativt ikke er af mindre omfang, end hvad man kræver af sine elever og klienter.

Der indsendes en skriftlig ansøgning, hvori ovenstående dokumenteres. Ansøgningen vurderes af et panel af skolens undervisere. Hvis den godkendes, registreres du som certificeret mindfulness-instruktør fra Skolen for Anvendt Meditation. Ansøgning om certificering er en forudsætning, men ingen garanti for modtagelse af certifikat.

Det er også muligt at søge om certificering, hvis man har en mindfulness-uddannelse på samme niveau, som den Skolen tilbyder eller hvis man på anden vis over længere tid har udviklet en tilsvarende faglig kompetence.