Bøger og manualer

Anbefalet litteratur

Vi anbefaler fire bøger, som knytter sig til Skolens meditative praksis og værdigrundlag. De kan købes hos din boghandler eller gennem hjemmesiden www.indblikboger.dk

Jens-Erik Risom: Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel 2013.

Jens-Erik Risom: Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode, Soma forlag 2007. (Er også udkommet i en amerikansk udgave under titlen Presence Meditation, North American Books 2010.)

Jes Bertelsen: Nuets himmel, Borgen 1995.

Jes Bertelsen: Et essay om indre frihed, Rosinante 2010.