Bøger og manualer

Anbefalet litteratur

Vi anbefaler fire bøger, som knytter sig til Skolens meditative praksis og værdigrundlag. De kan købes hos din boghandler eller gennem hjemmesiden www.indblikboger.dk

Jens-Erik Risom: Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel 2013.

Jens-Erik Risom: Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode, Soma forlag 2007. (Er også udkommet i en amerikansk udgave under titlen Presence Meditation, North American Books 2010.)

Jes Bertelsen: Nuets himmel, Borgen 1995.

Saki Santorelli: Bliv hel – mindfulness i medicin og sundhedsvidenskab, Dansk Psykologisk Forlag 2017.