Bøger og manualer

Ny bogudgivelse

Jens-Erik Risom: SE IND – fordybelse af mindfulness (Soma forlag). I bagsideteksten hedder det bl.a.:

”Uden at fortabe sig i vurderinger og fordomme kan den helt almindelige opmærksomhed frisættes, så den evner at være fuldgyldigt til stede i det nuværende øjeblik. Fri af binding til negative følelser, fri af identifikation med tanker, fri af sanseindtrykkenes forførelse kan bevidsthedens lys skinne på det, som er. En vej til udforskning og fordybelse af disse muligheder er vidnemeditation, også kendt som mindfulness eller neutral iagttagelse. Bogen søger at belyse denne udforskning fra en række forskellige vinkler, herunder introspektive erfaringer, guidede meditationer, teoretiske overblik og citater fra traditionelle og nutidige fortalere for meditation.”

Bogen koster kr. 250 og kan købes på Vækstcenterets webshop indblikboger.dk eller ved at skrive en mail direkte til Soma forlag: info@livspraksis.dk

Andre bøger af relevans for undervisningen

Vi anbefaler fire yderligere bøger, som knytter sig til Skolens meditative praksis og værdigrundlag. De kan købes hos din boghandler, netboghandlen indblikboger.dk eller ved at skrive en mail til: info@livspraksis.dk

Jens-Erik Risom: Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel 2013.
Jens-Erik Risom: Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode, Soma forlag 2007.
(Er også udkommet i en amerikansk udgave under titlen Presence Meditation, North American Books 2010.)
Jens-Erik Risom: Spiritualitet i vor tid, Indblikbøger 2020.
Jes Bertelsen: Nuets himmel, Borgen 1995.