Bøger og manualer

Inden for de sidste 15 år har Jens-Erik Risom udgivet en række bøger og manualer af relevans for undervisningen i anvendt meditation og den dybere praksis. Med en kommende udgivelse i efteråret 2023 og en planlagt udgivelse i 2024 vil der i alt foreligge syv skrifter, som tilsammen beskriver rejseruten fra det almindelige sind, gennem personlighedens vaner og dybdelag, til muligheden for spirituel kontakt og opvågnen. De syv bøger er:

Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode (Soma forlag, 2007)

Mindfulness og meditation i liv og arbejde (Hans Reitzels forlag, 2013)

Spiritualitet i vor tid – en udviklingsvej baseret på Jes Bertelsens kortlægninger og praksis (Vækstcenterets Indblikbøger, 2020)

Se ind – fordybelse af mindfulness (Soma forlag, 2022)

Forberedelse til døden – at finde vej gennem meditation og livsforståelse (Soma forlag, 2023)

Bevidsthedens syv ansigter – vejledning i meditation i lyset af zen (Soma forlag, udkommer efterår 2023)

At søge iagttageren – veje til dobbeltrettet bevidsthed (forventes at udkomme i 2024)

Bøgerne kan købes hos din boghandler, i Vækstcenterets webshop indblikboger.dk eller direkte fra Soma forlag. Brug da dette link: https://www.livspraksis.dk/soma-boeger/