Bøger og manualer

Ny bogudgivelse

Jens-Erik Risom: Spiritualitet i vor tid – en udviklingsvej baseret på Jes Bertelsens kortlægning og praksis

Hvad er spiritualitet?
Hvad er bevidsthed og hvor kommer den fra?
Findes der redskaber til selvregulering og indre balance?
Er menneskelig bevidst udvikling mulig?
Vil meditation og bøn kunne gøre en forskel?

Disse og mange andre spørgsmål ligger til grund for bogens anliggende: at skitsere en moderne spirituel udviklingsvej for en tid og en verden i forandring. Baseret på Jes Bertelsens kortlægninger og forslag til indre øvelser og kontemplationer giver bogen anvisninger på, hvad man selv kan gøre i en bevidst udviklingsproces. Og den skitserer et verdensbillede og et livssyn som et alternativ til den materialisme og egoisme, der har bragt planeten på kanten af en afgrund. Ikke mindst løftes sløret for, hvad der ligger bag den almindelige bevidsthed: mysteriet ved at være menneske og en del af en større helhed.

Bogen koster kr. 300 og kan købes ved at skrive en mail til: info@livspraksis.dk

Andre bøger af relevans for undervisningen

Vi anbefaler fire yderligere bøger, som knytter sig til Skolens meditative praksis og værdigrundlag. De kan købes hos din boghandler eller ved at skrive en mail til: info@livspraksis.dk

Jens-Erik Risom: Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel 2013.

Jens-Erik Risom: Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode, Soma forlag 2007. (Er også udkommet i en amerikansk udgave under titlen Presence Meditation, North American Books 2010.)

Jes Bertelsen: Nuets himmel, Borgen 1995.

Jes Bertelsen: Et essay om indre frihed, Rosinante 2010.