Bevidst livspraksis

Livspraksishjulet

En bevidst daglig eller regelmæssig livspraksis med forskellige discipliner er både en støtte for den indre meditative fordybelse og en ressource for det almene velbefindende. Der kan beskrives seks forskellige discipliner, visualiseret i et livspraksishjul, hvor navet er selve nærværstræningen: mindfulness, empati og dobbeltrettet bevidsthed. De seks områder er: 1) kost og natur, 2) kropstræning og –behandling, 3) eksistentiel kreativitet, 4) drømmeforståelse, 5) interpersonel yoga og selvindsigt, samt 6) konkret idealitet.

Perspektiv, praksis, adfærd

En traditionel beskrivelse af den indre meditative vej har tre forbundne aspekter: 1) Perspektivet, dvs. hvorfor man skal praktisere, hvad ideen er. 2) Praksis, selve meditationen med dens forskellige ingredienser og den nødvendige disciplin og supervision. Og 3) Adfærd, dvs. de frugter eller konsekvenser som praksis kan have i det konkrete liv, f.eks. et skærpet nærvær i dagligdagen, lidt mere venlighed, evnen til at træffe konstruktive beslutninger, mod til forandring. Dette understreger sammenhængen mellem den indre, daglige fordybelse og det konkrete daglige liv i familien, på arbejdet, i forhold til kroppen og sindet, de langsigtede opgaver i et menneskeliv, ens kald eller personlige bestemmelse mv. Det handler om ”walk the tak”, om en gradvis klargørelse, forfinelse og måske forenkling i det helt almindelige liv. Til gavn for andre. Og for en selv.