Åndens ressourcer

JENS-ERIK RISOM

Fortsatte hold med en fordybelsestræning med fokus på indre balance, intensiv meditation, medfølelsespraksis og spirituel erkendelse

En faglig og personlig videreuddannelse og mulighed for ny inspiration til praksis

Denne fordybelsestræning er for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Forløbet er i gang og fyldt op. Program for 2. år vil foreligge i løbet af oktober.

Et dybt potentiale i mennesket er den spirituelle dimension. Spiritualitet kan ses som forståelsen af altings grundlæggende samhørighed. Det er erkendelsen af, at bevidsthedens evne til viden og hjertets evne til kærlighed og medfølelse er en medfødt ressource hos alle. Og det er den konkrete erfaring af en dybere kontakt med en anden og én selv som helbredelse af eksistentiel ensomhed og ufrihed. Vi kalder det åndens ressourcer.

Træningen er opdelt i tre årsmoduler, hvor man kun binder sig for ét af gangen. Sigtet er at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse.

Modulet i 2018 omfatter den videregående træning i essentiel meditation, hvor evnen til stilhed og klarhed (i buddhismen kaldet shamatha og vipashyana) bringes i samklang. Vi vil søge at forfine tilgangen til mindfulness, empati og panoramisk opmærksomhed, befrugtet med glimt af dobbeltrettet bevidsthed. For at styrke den meditative resonans i gruppen vil vi introducere øvelser, som kan befordre grader af bevidst og empatisk samfølelse.

Og da en intensiv meditativ færd afhænger af eksistentiel klargørelse, vil vi også arbejde med sammenhængen mellem livsvilkår, personlighed og indre praksis. Undervejs vil modulet gennem et udvalg af øvelser og kontemplationer give en essens af en helhedspædagogik som ”basecamp” for den meditative rejse og udforskning.

Endelig vil lærer-elev-relationen kunne blive berørt, herunder den enkeltes personlige, spirituelle tilhørsforhold, påkaldelsens betydning for praksis, og lærerlinjen som indre virkelighed.

Træningen henvender sig til mennesker, der ud fra en personlig og faglig interesse ønsker at arbejde med bevidsthedens og hjertes dybere potentialer – til glæde for én selv og for de mennesker man arbejder med professionelt.

Forudsætning for optagelse på forløbet er, at man har en regelmæssig indre praksis med øvelser og meditation. Endvidere forudsættes et dybere kendskab til sammenhængen mellem meditation og personlige modningsprocesser – f.eks. gennem selvudvikling og psykoterapi. Tidligere instruktion i dobbeltrettet bevidsthed er obligatorisk for deltagelse. Har du ikke modtaget en sådan, så henvend dig venligst om mulighederne.

Målgruppen for fordybelsestræningen er fortrinsvis mennesker, som i flere år har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning, f.eks. gennem de 3-årige mindfulness-uddannelser og de 1-årige efteruddannelsesforløb, samt den intensive træning, der tidligere har været udbudt på Vækstcenteret og andre steder. Da der er begrænset deltagerantal på træningen, kan der oprettes et parallelt forløb, hvis interessen skulle være til det.

Praktiske oplysninger

Fordybelsestræningen arrangeres af Skolen for Anvendt Meditation. Forløbet i 2019 er primært for deltagere fra de to første hold. Nærmere oplysninger som nævnt i løbet af oktober.

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 9-13.
Stedet er Adelgade 58 i centrum af København.

Prisen er kr. 3.200 pr. delkursus. Inkluderet i prisen er te og kaffe, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringes selv eller man kan spise ude i byen.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til os på mail. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse.

 

Tilmelding