Åndens ressourcer

JENS-ERIK RISOM

 

Fordybet meditation – forvandlingens muligheder

Fortsat træning og videreuddannelse i København i 2019

Med fokus på indre balance, meditation og medfølelse i et spirituelt lys

 

Baggrunden for træningen

Det første modul på det 3-årige forløb havde fokus på den dybere meditations perspektiv og praksis. Ved at arbejde med sindets vaner og gennem åbning til hjertets muligheder, kan man stimulere en indre rejse med retning mod åndens ressourcer. 

Spiritualitet kan ses som forståelsen af altings grundlæggende samhørighed. Det er erkendelsen af, at bevidsthedens evne til viden og hjertets evne til kærlighed og medfølelse er en medfødt ressource hos alle. Og det er den konkrete erfaring af en dybere kontakt med en anden og én selv som helbredelse af eksistentiel ensomhed og ufrihed. Mindfulness-praksis og videregående meditation er en vej til at afdække disse muligheder.

Normalt er det nødvendigt at få inspiration og vejledning til en sådan udviklingsproces. Det handler f.eks. om, hvordan man forholder sig til en lærer, om indre spirituel kontakt og om balancen mellem tillid og selvansvarlighed, noget som blev tematiseret på det første modul.

Forvandlingens mulighed

Det videregående modul vil fokusere på menneskets dybere drivkræfter, som er brændstof for den indre fordybelse. Uden dem synes en reel transformation og højnelse af bevidstheden ikke at være mulig. Vi vil arbejde med polariteten i eros og emotion og med skyggens, åndedrættets og livsenergiens indre mysterier. 

Som led i fordybelsen vil vi introducere to videregående praktikker af tantrisk oprindelse. Den ene arbejder med fem medfødte emotioner og deres forvandlingsmuligheder. Den anden søger at forfine kroppens livsessens til større bevidsthedsmæssig åbenhed og hjertefylde.

Vi vil udforske kroppens livfuldhed – gennem bevægelse og afspænding – og inddrage nattens drømme som spejlinger af personlige og arketypiske temaer, der kan stimuleres af bevidsthedstræningen.

Modulet vil sigte på kontakt med ”den fortryllede dal”, en indre, levende dimension, hvor udfordringer og vækstmuligheder vil kunne veksle til berigelse for selverkendelse og skærpelse af praksis. 

Fordybelsestræningen er for mennesker, som ønsker en intensiv indre praksis og et intensivt liv – personligt og fagligt. Hold 1 er fyldt op, mens der stadig er enkelte ledige pladser på hold 2 for mennesker, der har de nødvendige forudsætninger. F.eks. fra mindfulness-uddannelsen 2017-18 eller 6-dages retreatet Se ind i august 2018.

Som indre praksisformer vil bl.a. indgå energiøvelser, arbejde med koncentration og mindfulness, empatisk indlevelse samt træning i dobbeltrettet bevidsthed. Hvis du ikke tidligere har fået undervisning i sidstnævnte praksis, er du velkommen til at skrive til os og forhøre dig om mulighederne.

Formen vil være stillesiddende meditation, undervisning i perspektiv og praksis samt mulighed for udveksling om den personlige praksis. En særlig del af træningen vil omfatte arbejde med meditativ kontakt, hvor underviser og deltagere i fællesskab vil kunne udforske et sprogløst rum af viden og indsigt.

Praktiske oplysninger

Fordybelsestræningen arrangeres af Skolen for Anvendt Meditation. Det 2. modul løber over to gange i 2019 og har følgende datoer:  

Hold 1 (som startede 23.-25 marts 2018): 5.-7. april og 1.-3. november 2019

Hold 2 (som startede 11.-13. maj 2018): 24.-26. maj og 22.-24. november 2019. 

Begge hold er fyldt op.

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag  kl. 10-18 og søndag kl. 9-13. 

Stedet er Adelgade i centrum af København. 

Prisen er kr. 3.200 pr. delkursus. Inkluderet i prisen er te og kaffe, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringes selv eller man kan spise ude i byen. 

 

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til undertegnede på mail.

 

Tilmelding