Åndens ressourcer

JENS-ERIK RISOM

Indsigt og frihed – en praksis gennem stilhed og klarhed

Fortsat fordybelse med fokus på indre udvikling, meditation og medfølelse i et spirituelt perspektiv

Modul 3: årskursus over to gange i København 2020

 

Baggrunden for træningen

Denne fortsatte fordybelsestræning er for mennesker, som har fulgt undervisningen på de tidligere moduler af ”Åndens ressourcer” og som ønsker yderligere vejledning og inspiration.

Ideen med træningen er den dybere indre praksis set i lyset af psykologisk modning og eksistentiel klargørelse. Sigtet er som tidligere at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse.

Ånd eller spiritualitet er forståelsen af altings grundlæggende samhørighed. Det er erkendelsen af, at bevidsthedens evne til viden og hjertets evne til kærlighed og medfølelse er en medfødt ressource hos alle. Og det er den konkrete erfaring af samhørighed som lindring af eksistentiel ensomhed og ufrihed.

Modul 1 og 2 tematiserede henholdsvis praksis og læreprocessen og forvandlingens indre muligheder. Tilsammen danner de en basis for den videre udforskning af åndens ressourcer.

Indsigt og frihed

På dette sidste modul vil vi som perspektiv have den spirituelle kontakt og en retning mod autentisk indsigt og afdækning af en iboende frihed, livsglæde og meningsfylde.

Vi vil arbejde med den stille fordybelse, som vi har kaldt vandspejlets praksis. Det er en vågen og klar tilstand af dyb hvile og stilhed, som kan hjælpe sind og krop til at regenerere og muliggøre en udforskning af vores dybere natur.

Muligheden for mindre gøren og mere væren i meditationens rum kan danne et spejl, hvor bevidsthed og hjerte reflekterer vigtige temaer i personligheden – herunder indsigt i dens dybere klangbund og bestemmelse. Åndens ressourcer handler også om sjælens udviklingsmulighed. Livsbanen befrugtes af ens medfødte kvaliteter, og selvudvikling handler ikke mindst om at finde måder at klargøre og erindre det, man har lært og erfaret som det mest dyrebare i livet.

Vi vil her kunne arbejde med belysning af overgangen fra liv til død, og gennem praksis søge at orientere os mod det, som ikke er så forgængeligt.

Retningen for denne fordybelse er duften af ”den blå blomst på bjergstien”, et genskin af det oprindelige lys, som lever i ethvert menneskes hjerte.

Praktiske oplysninger

Fordybelsestræningen arrangeres af Skolen for Anvendt Meditation. Det 3. modul løber over to gange i 2020 og har følgende datoer:  

Hold 1: 27. – 29. marts og 30. oktober – 1. november 2020. (Har sidste delkursus i 2019 d. 1.-3. november.)

Hold 2: 17. – 19. april og 27. – 29. november 2020. (Har sidste delkursus i 2019 d. 22.-24. november.)

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag  kl. 10-18 og søndag kl. 9-13.

Husk at du skal melde dig på ny. Tilmeld dig venligst det hold, du tidligere har deltaget på.

Stedet er Adelgade i centrum af København. 

Prisen er kr. 3.200 pr. delkursus. Inkluderet i prisen er te og kaffe, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringes selv eller man kan spise ude i byen. 

Årskurset er fyldt op. Ingen nye tilmeldinger.