Åndens Ressourcer 3. år

INDSIGT OG FRIHED

 

En praksis gennem stilhed og klarhed

 

Fortsat fordybelse med fokus på indre udvikling, 

meditation og medfølelse i et spirituelt perspektiv

 

Årskursus over to gange i København 2020

Med Jens-Erik Risom

 

BAGGRUNDEN

Denne fortsatte fordybelsestræning er for mennesker, som har fulgt undervisningen på de tidligere moduler af ”Åndens ressourcer”, og som ønsker yderligere vejledning og inspiration.

Idéen med træningen er den dybere indre praksis set i lyset af psykologisk modning og eksistentiel klargørelse. Sigtet er som tidligere at tilvejebringe fælles situationer og et indre miljø i den enkelte, som kan åbne til ånd, erkendelse og livsberigelse.

Ånd eller spiritualitet er forståelsen af altings grundlæggende samhørighed. Det er erkendelsen af, at bevidsthedens evne til viden og hjertets evne til kærlighed og medfølelse er en medfødt ressource hos alle. Og det er den konkrete erfaring af samhørighed som lindring af eksistentiel ensomhed og ufrihed.

Modul 1 og 2 tematiserede henholdsvis praksis og læreprocessen og forvandlingens indre muligheder. Tilsammen danner de en basis for den videre udforskning af åndens ressourcer.

INDHOLDET

På dette sidste modul vil vi som perspektiv have den spirituelle kontakt og en retning mod autentisk indsigt og afdækning af en iboende frihed, livsglæde og meningsfylde.

Vi vil arbejde med den stille fordybelse, som vi har kaldt vandspejlets praksis. Det er en vågen og klar tilstand af dyb hvile og stilhed, som kan hjælpe sind og krop til at regenerere og muliggøre en udforskning af vores dybere natur.

Muligheden for mindre gøren og mere væren i meditationens rum kan danne et spejl, hvor bevidsthed og hjerte reflekterer vigtige temaer i personligheden – herunder indsigt i dens dybere klangbund og bestemmelse. Åndens ressourcer handler også om sjælens udviklingsmulighed. Livsbanen befrugtes af ens medfødte kvaliteter, og selvudvikling handler ikke mindst om at finde måder at klargøre og erindre det, man har lært og erfaret som det mest dyrebare i livet.

Vi vil her kunne arbejde med belysning af overgangen fra liv til død og gennem praksis søge at orientere os mod det, som ikke er så forgængeligt.

Retningen for denne fordybelse er duften af ”den blå blomst på bjergstien”, et genskin af det oprindelige lys, som lever i ethvert menneskes hjerte.

UNDERVISER

Årskurset ledes af Jens-Erik Risom (Saty), bachelor i akupunktur og certificeret i traditionel kinesisk medicin fra Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing. Har i mere 40 år arbejdet med meditation og indre erkendelse, inspireret af bl.a. af Osho Rajneesh og af Zenbuddhismen, og ikke mindst af Jes Bertelsen og hans lærer Tulku Urgyen Rinpoche. Grundlægger af Skolen for Anvendt Meditation i 2008 og uddannelsesleder af indtil videre fem kompetencegivende forløb og en række efteruddannelser.

SEKRETÆR

Cand.psych. Thomas Jensen er Skolens sekretær og står for den administrative koordination. Thomas kan kontaktes på info@anvendtmeditation.dk

”Siddende stille,

uden at gøre noget.

Foråret kommer

og græsset gror af sig selv.”

ZEN

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årskurset over to gange arrangeres af Skolen for Anvendt Meditation.

Der er to parallelle forløb, som er åbne for deltagere fra årskurserne i 2019.

De to forløb har følgende datoer: 

Hold 1: 27. – 29. marts og 30. oktober – 1. november 2020. (Har sidste delkursus i 2019 d. 1.-3. november.)

Hold 2: 17. – 19. april og 27. – 29. november 2020. (Har sidste delkursus i 2019 d. 22.-24. november.)

Husk at du skal melde dig på ny. Tilmeld dig venligst det hold, du tidligere har deltaget på.

Undervisningstidspunkterne er fredag-lørdag  kl. 10-18 og søndag kl. 9-13. Stedet er kursusstedet “Integrativ udvikling”, Adelgade 58, 6. sal., 1304 København K.

Prisen er kr. 3.200 pr. delkursus. Inkluderet i prisen er frokost, samt  te, kaffe og frugt i pauserne.

Tilmelding sker på Skolens hjemmeside senest 1. december 2019.

Brug dette link: https://www.anvendtmeditation.dk/?EFTERUDDANNELSE

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til os på mail. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse.

Med venlig hilsen

Thomas Jensen, uddannelsessekretær

 

Skolen for Anvendt Meditation

www.anvendtmeditation.dk

info@anvendtmeditation.dk