Åbne praksisdage

JENS-ERIK RISOM

Intensive praksisdage i København og i Nr. Snede

Videregående meditation og supervision af den personlige proces

Denne praksisdag er for mennesker, som har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning, og som har en regelmæssig indre praksis. Der vil blive et hold både i København og i Nr. Snede.

I en mindre gruppe vil vi belyse de temaer, der kan opstå, når man mediterer selv og sammen med andre. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål om praksis – og om de eksistentielle og psykologiske udfordringer og muligheder, som fordybelsen er forbundet med. I fællesskab vil vi udforske veje til dybere stilhed og klarhed – et åbent rum af væren og indlevelse. Frem for alt vil vi give plads til hjertet og de meditative mødeøjeblikke, som mere afgørende kan intensivere meditationen.

Praksisdagen i København finder sted onsdag 16. marts 2022 kl. 11-18 og koster 1.150 kr. Nærmere oplysninger efter optagelse.

Praksisdagen i Nr. Snede finder sted fredag 20. maj 2022 kl. 10-17 og koster 1.150 kr. Nærmere oplysninger efter optagelse.

Tilmeldingsfrist 15. november 2021. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Åbne praksisdage – Kbh. eller Nr. Snede).

Tilmelding her