Åben praksisdag

JENS-ERIK RISOM

Ny praksisdag i Nr. Snede

Videregående meditation og supervision af den personlige proces

Denne praksisdag er for mennesker, som har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning, og som har  en regelmæssig indre praksis.

I en mindre gruppe vil vi belyse de temaer, der kan opstå, når man mediterer selv og sammen med andre. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål om praksis  – og om de eksistentielle og psykologiske udfordringer og muligheder, som fordybelsen er forbundet med. I fællesskab vil vi udforske veje til dybere stilhed og klarhed – et åbent rum af væren og indlevelse. Frem for alt vil vi give plads til hjertet og de meditative mødeøjeblikke, som mere afgørende kan intensivere meditationen.

Praksisdagen foregår i Nr. Snede lørdag d. 8. maj 2021 kl. 10-17 og koster 1.150 kr. Nærmere oplysninger efter optagelse.

Tilmeldingsfrist 15. december 2020. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Åben praksisdag Nr. Snede).

Tilmelding her