5-dages intensivt retreat

JENS-ERIK RISOM

Indre natur, ydre natur, sande natur

5-dages meditativ fordybelse

17.-21. august 2022 på Øster Løkke ved Vesterhavet

Dette 5-dages retreat er for mennesker, som følger Master Class-forløbene eller som har en lignende baggrund – som en yderligere mulighed for fordybelse. 

Udgangspunktet for retreatet er tre videregående guidede meditationer, som belyser praksisvejen gennem kontakt med indre og ydre natur i retning af vores sande iboende væren. Meditationerne vil blive gennemgået over tre dage og vi vil have dem som daglig ledetråd i kontakten udadtil og indadtil. 

Naturen som tema er også valgt på grund af betydningen af biosfæren og planeten som sådan for vores individuelle og kollektive overlevelse og udvikling. Kun hvis mennesket dybere evner at sanse den ydre natur fra sin indre og sande natur synes det muligt fremover at opbygge respektfulde og bæredygtige relationer med helheden.

Under retreatet vil vi sidde fire perioder à 50 minutter pr. dag suppleret med andre stræk af fordybelse, kropstræning og vandreture i det storslåede landskab ved Vesterhavet. Vi vil spise sund og nærende mad, lytte til havets og sindets bølger og i perioder være i stilhed. 

Der vil dagligt blive mulighed for udveksling omkring praksis og de eksistentielle og psykologiske baggrunde for meditationen. 

Praktiske oplysninger

Retreatet finder sted 17.-21. august 2022 og starter onsdag kl. 10.00 og slutter søndag kl. 15.00. Stedet er Øster Løkke Kursuscenter, Fjaltring i Vestjylland. Se http://www.osterlokke.dk

Prisen for selve retreatet er kr. 5.250. Hertil kommer udgifter til mad og ophold kr. 3.600 med overnatning i enkeltværelse. Par og evt. andre, som ønsker at bo på dobbeltværelse, betaler kr. 3.200 for forplejning og ophold pr. person. Der er begrænset deltagerantal. Tilmeldingsfristen er 15. februar 2022.

Det er muligt også at deltage i det forudgående 3-dages retreat, der starter lørdag d. 13. august. Man kan da blive på Østerløkke på mellemdagen tirsdag d. 16. august.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Skolens sekretær, cand.psych. Thomas Jensen, på mail. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse.

Tilmelding her