Skolen for Anvendt Meditation

Ny fase – Skolen for Anvendt Meditation ved et skæringspunkt

Siden sin grundlæggelse i 2008 har Skolen udbudt kurser og uddannelser i København og Midtjylland. De femten år har omfattet forskellige faser. Den første var en række 2-årige efteruddannelser i meditation som livspraksis i Oslo og København. I 2011 påbegyndtes den første egentlige 3-årige mindfulness-uddannelse i Nr. Snede. Der har siden været fem af disse forløb med mange gæstelærere og over 100 deltagere, som har gennemført træningen, og som har kvalificeret sig som mindfulness-formidlere. I 2019 påbegyndtes en videregående fase i undervisningen, hvor sigtet bevægede sig fra mindfulness-selvregulering til meditations-baseret selverkendelse. Fasen kulminerer i disse år med en række Master Class-forløb, som sigter på at give en helstøbt indføring og supervision i denne moderne, meditative udviklingsvej.

Nu tegner der sig en ny fase, den blå blomsts fase, hvor nogle af nogle af frugterne i den meditative fordybelse synes inden for rækkevidde hos mange af dem, der dedikeret har fulgt undervisningen gennem årene. Den blå blomst er et symbol for en universel viden om autentisk indre fordybelse. Denne blå blomst har gennem årene vokset sig større og er nu ved at sætte nogle frø, som kan videregives. Konkret betyder det, at praksis har modnet sig gennem fortroligheden med vidnemeditation og indre øvelser og gennem tilegnelsen af dobbeltrettet bevidsthed med hjertet som centrum. 

Den nye fase udfolder sig ikke i et tomrum. Den er dybt forbundet med den indre praksisproces i samklang med Jes Bertelsen og inspirationen fra dzogchen-linjen.

Med respekt for den individuelle tilgang og interesse vil undervisningen fremover kunne tage forskellige retninger. Dels åbne kurser med fokus på fornyet kontakt og følgeskab. Dels specialkurser, f.eks. omkring dødsprocessen og kreativitet. Dels kurser og retreats med sigte mod transpersonlige erfaringer. Dels en intensiv træning og efteruddannelse i essentiel meditation. På denne måde er det tanken – og håbet – at kernen i formidlingen kan slå dybere rødder og spire i de enkelte praktiserendes praksis og eksistens. Til gavn og glæde for dem, der måtte blive berørt af den praktiserendes nærvær, venlighed, klarhed og faglighed. 

Jens-Erik Risom, september 2023

Også i 2024 vil undervisningen primært finde sted i København og Midtjylland. Se nærmere under de forskellige undervisningsmuligheder her

Er du interesseret i at komme på Skolens mailingliste og automatisk få tilsendt nyhedsbreve og kursusprogrammet, så klik venligst her

”Hvad du søger, søger dig”
RUMI